Estudiar

Màster en Criminalística

Màster en Criminalística

Lupa sobre d'una bala

La Màster en Criminalística (70 ECTS) té com a objectius:

 • Proporcionar coneixement de sistemes d’infoanàlisi per perfeccionar i agilitzar l’actuació pericial.
 • Oferir instrucció superior en la reparació, valoració i emissió de dictàmens científics en les principals especialitats forenses.
 • Habilitar per a exercir com a perit en els àmbits: jurisdicció civil, social, laboral i penal, torn d’ofici, per designació judicial i matèries criminalístiques, de policia científica i intel·ligència criminal.
 • Formar especialistes per treballar conjuntament amb departaments de justícia, ser designats per jutjats i tribunals amb competència per a recopilar proves, recollir-les en informes judicials i defensar aquests en els processos judicials.

Tota la formació en criminalística a la UAB:

Botó d'accés al formulari per rebre més informació

Aquesta formació et capacitarà per actuar com a pèrit criminalista en les principals ciències forenses:

 • Documentoscòpia.
 • Investigació de delictes econòmics.
 • Investigació patrimonial.
 • Investigació ciber criminalitat.
 • Tècniques de vídeo i fotografia aplicades a la investigació.
 • Dictàmens de Propietat Intel·lectual i Industrial.
 • Informe pericials sobre patents i marques.
 • Verificació i peritatge de firmes i manuscrits.
 • Detecció de traces instrumentals.
 • Balística.
 • Mostres biològiques i químiques.
 • Accidentologia.
 • Antropologia forense.
 • Identificació i valoracions sobre cadàvers.
 • Biometria.
 • Peritatge de veu i so.
 • Datació de documents.


Destinataris

Aquests estudis van dirigits a totes les persones vinculades a:

 • Cossos Policials, Seguretat Pública, Judicatura, Medicina, Química, Biologia, Enginyeria, Prevenció i Seguretat, Criminologia, Investigació Privada, Direcció de Seguretat, Peritatge Judicial, Administració de Justícia, Assegurances, Auditoria, Periodisme, etc...

Metodologia

El màster és eminentment pràctic i l’estudiant realitzarà les següents activitats -que composen el 50% del programa-, amb tutorització docent:

 • Sessions en diversos laboratoris especialitzats amb tecnologia avançada.
 • Anàlisi de casos actuals i de casos seleccionats.
 • Preparació d’informes d’orientació de recerca criminal.Recursos d’aprenentatge:
 • Seguiment per part de la direcció del màster per oferir suport i assegurar l’evolució de l’estudiant.
 • Accés a l’aula virtual, on l’estudiant podrà trobar disponibles els casos i altres documents del màster


Titulació que s'obté
 

 • Superant el 1r any acadèmic: obtindràs el Diploma del Postgrau en Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses (30 ECTS)
 • Superant el 2n any acadèmic: obtindràs el Diploma del Postgrau en Policia Científica i Intel·ligència Criminal (30 ECTS), on podràs escollir entre les següents especialitats:
  • Documentoscòpia i Peritatge en Propietat Intel·lectual i Industrial: per formar professionals que puguin respondre a la demanda d'anàlisi documentoscòpica en assumptes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al servei dels Tribunals de Justícia, i capacitar per emetre informes sobre imitacions o plagis aplicant les tècniques més avançades en la identificació i comprovació documental.
  • Conseller de Ciències Forenses: per formar professionals amb capacitat per realitzar l'anàlisi del fet il·lícit, o d'un fet estrany o accident on puguin haver indicis de criminalitat, mitjançant identificació d'empremtes dactilars, armes, marques, restes o altres elements, aplicant diverses tecnologies científiques per la seva aportació com a prova d'anàlisi argumentat en un procediment judicial.
    
 • Completant els 2 anys acadèmics + Treball de Final de Màster (10 ECTS): obtindràs el títol de Màster en Criminalística.


Sortides professionals
 

 • Assessoria i Consultoria: Assessorament per empreses o organitzacions, respecte a resolució de problemes i presa de decisions en matèria de criminalística. Elaboració de plans, protocols, bases de dades i polítiques amb finalitat d’orientació i informar.
 • Estudis de recerca científica-tècnica: Tant en estudis en camps científics com en el desenvolupament de mètodes o dispositius innovadors o precisos per la identificació, anàlisi i interpretació de les proves.
 • Activitat professional de criminalista per designació judicial i/o de part: En procediments judicials en les temàtiques de Grafística-Grafoanàlisi-Documentoscòpia, d’inspecció tècnica-ocular, lofoscòpia,  balística, traces instrumentals, accidentologia, etc.
 • Informes pericials: Elaboració d'informes, contrainformes i metaanàlisi pericial en les diverses especialitats forenses.
 • Formació: Docència, creació de plans i continguts de programa.
 • Comunicació: Divulgació i anàlisi del coneixement de la criminalística.


Sol·licita l'admissió al programa

Botó d'accés al formulari per rebre més informació