Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal

Presentació

Aquest programa continua l'aprofundiment en una visió més enllà de la clàssica Criminalistica i constitueix una resposta a la necessitat actual d'una formació universitària en tècniques avançades de les ciències forenses incorporant les darreres aplicacions informàtiques, tal com ja es va iniciar en la Diplomatura de Criminalistica, Infoanàlisis i Tècniques Avançades en Ciències Forenses, del que aquest programa es continuació, i especialització posterior.

Com l'anterior programa està especialment dissenyat per a facilitar una instrucció superior i eminentment pràctica en les especialitats forenses proporcionant el coneixement i l'ús de sistemes d'infoanàlisi que perfeccionen i agiliten l'actuació pericial, és per això que la meitat de les hores del curs s'impartiran en Laboratoris especialitzats amb l'objecte de que l'alumne es familiaritzi amb les noves tecnologies.


Aquest programa també va dirigit a tota persona vinculada a les àrees de la seguretat pública i judicial o bé altres titulats universitaris que vulguin especialitzar-se en les citades tècniques criminalístiques per poder intervenir professionalment davant dels tribunals de justícia.

El programa respon a la necessitat de capacitar per a la realització d'informes pericials especialitzats d'anàlisi del fet delictiu, tant en l'àmbit de la Documentoscòpia i Perícia Judicial de la propietat intel.lectual i indústria, com en el de la de Policia Científica i Intel.ligència Criminal

Aquest informe pericial ha de ser avalat, amb el reconeixement professional d'aquesta titulació, per poder actuar davant dels òrgans judicials i per donar resposta amb seguretat personal a les designacions a les que sigui requerit en el procés judicial. S'incideix especialment en tot tipus de casos pràctics, introduint l'alumne des de l'inici en la vivència real de l'especialitat escollida i atorgant-li una capacitat per a poder emetre dictàmens judicials sobre l'autoria gràfica.

L'especialitat en Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel.lectual i Industrial, està pensat per a formar professionals que puguin respondre a la demanda d'anàlisi documentoscòpica en assumptes relatius a la propietat intel.lectual i Industrial.

L'objectiu es poder emetre informes sobre imitacions o plagis de dissenys, caràtules, estampacions, cartells o grafismes publicitaris, artístics, etiquetes, impresos, gravats, i qualsevol forma o sopor en relació a marques i patents, aplicant les tècniques més avançades en la identificació i comprovació documental. Aquests experts són necessaris i estan al servei dels Tribunals de Justícia tant a demanda particular com d'ofici.

En el cas de Conseller en Ciències Forenses, està pensat per a formar professionals amb capacitat per realitzar l'anàlisi del fet il.lícit, o d'un fet estrany o accident on puguin haver indicis de criminalitat, mitjançant identificació d'empremtes dactilars, identificació d'armes, marques, restes o elements en relació a aquest fet i les seves circumstàncies.

Aquest professional aportarà, en els seus informes pericials, elements dirigits a l'aclariment d'un fet il.lícit, aplicant diverses tecnologies científiques per la seva aportació com a prova d'anàlisi argumentat en un procediment judicial, tant a demanda particular com d'ofici.

Objectius

Capacitar i formar alumnes per treballar conjuntament amb el Departament de Justícia, Jutjats, Tribunals com a Criminalista i Pèrit Judicial per actuar com a tal , amb capacitat per recopilar proves i recollir-les en informes pericials i defensar-los en els processos judicials, integrant recursos i sumant mètodes i tècniques (Investigació lofoscòpica i balística, Enginyeria i Tècniques avançades de les ciències forenses ) per arribar a un dictamen global combinat .


Especialització també en els temes de documentologia forense o documentoscòpia i específicament en assumptes on es pugui discutir un possible plagi, coneixent dels principis de la propietat intel.lectual i industrial, i els dictamen documentoscòpic de documents impresos, marques i patents.

Aplicar una “direcció per Objectius” (DPO), i tenir els conceptes bàsics per a gestionar la pròpia carrera professional.

Requisits d'accés

És necessària titulació acadèmica de Grau, llicenciat, diplomat universitari o equivalent.

Podran accedir excepcionalment persones que pel seu currículum professional demostrin la suficient experiència professional justificada en la matèria, prèvia acceptació de la coordinació i direcció EP, en cas, de superar el programa rebran únicament la certificació d'haver realitzat els estudis.

El perfil d'estudiants és el de Membres de la Seguretat Pública, Criminalistes, Detectius, Juristes, Advocats, Notaris, Procuradors dels Tribunals, Funcionaris de Justícia, dels Registres Públics, Corredors de Comerç, Professors, Biòlegs, Químics, Pèrits Judicials titulats, Responsables i especialistes de la Seguretat Privada, Informàtics, lingüistes.

Sortides professionals

- Ser inclòs en els llistats del Departament de Justícia i ser designat pels Jutjats i Tribunals com a Criminalista i Pèrit Judicial

- Activitat professional de Criminalista per designació de part legítima en procediments judicials en les temàtiques d'inspecció tècnica-ocular, lofoscòpia, balística, traces instrumentals, accidentologìa i altres àmbits de les ciències forenses que no estiguin especialment acotats a altres titulacions específiques,

- Orientació criminalística per institucions o entitats, valoració de procediments, metodologia, informes en l'àmbit general de la criminalística i el propi específic que el titulat estigui capacitat.

- Activitat professional de criminalista expert en investigació documental física i virtual, en falsedat i imitació de documents, plagis.

- Tasques d'especialista en Documentoscòpia en la vessant de Perícia Judicial en Propietat Intel.lectual i Industrial per designació de part legítima en procediments judicials

- Participació pel Torn d'ofici i llistats de designació judicial com a Perit Judicial en Propietat Intel.lectual i Industrial en la categoria professional de Master, en procediments judicials

- Realització de Dictàmens o certificacions prejudicials o extrajudicials, col.laboració amb institucions, organismes públics o privats, col.legis professionals, empreses i entitats per combatre el frau en propietat intel.lectual i Industrial.

- L'alumne que ha superat qualsevol de les especialitats que ofereix el Master, aconsegueix el reconeixement per part de les associacions professionals en conveni amb l'Instituto de Cièncias del Grafismo i el Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, amb tots els avantatges establerts per aquestes entitats pels alumnes dels programes proposats pel ICG (torn d'ofici judicial, borsa de treball, descomptes, etc.)

Contacte

Formació Continuada

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.cienciasforensesuab.com/

Postgrau UAB

9a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3002/9
Preu: 1980 ¤
Preu especial: 1881¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB (només primera matrícula a curs complet)
Preu especial: 1782¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium (només primera matrícula a curs complet)

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Casa de Convalencència, C. Sant Antoni Mª Claret 171, Barcelona
Dates: del 23/01/2021 al 06/11/2021
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (8%), Francès (1%), Italià (1%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
Institut de Ciències del Grafisme
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal: Especialitat Conseller en Ciències Forenses Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal: Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel.lectual i Industrial

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.