Matrícula de 1r curs, pas a pas

Si encara no ho has fet, consulta el pas a pas per fer la matrícula de 1r curs. La matrícula de primer curs es fa de manera presencial a les aules informàtiques amb el suport del personal de la gestió acadèmica.

Sessió informativa de matrícula

La Facultat organitza una sessió d'acollida el dia 12 de juliol de 2019, a les 11:30 hores a l'Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres. Abans d'anar a aquesta sessió cal passar per l'Aula P1 de la Facultat de Psicologia a les 10:30 hores a recollir la documentació de matrícula i l'assignació de dia i hora de matrícula.

Aquesta sessió està oberta a tots els alumnes amb plaça assignada en aquesta titulació, tot i que només s'assignarà dia i hora de matrícula als admesos en primera preferència.

Dates de matrícula

- Estudiants amb plaça assignada en primera preferència: el dia 18 de juliol de 2019, entre les 09:30 i les 10:30. L'hora concreta serà assignada en el moment de recollir la documentació de matrícula a l'Aula P1 de la Facultat de Psicologia, el dia 12 de juliol.

- Estudiants que hagin renunciat a la reassignació abans del dia 16 de juliol: el dia 18 de juliol de 2019. El mateix dia 18 de juliol cal passar pel Suport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Filosofia i Lletres (SLIPI) a les 10:00 a recollir la documentació de matrícula, i a les 10:30 per l'aula d'informàtica per tal de formalitzar la matrícula.

- Estudiants admesos en la segona assignació de places: el dia 25 de juliol de 2019, a les 10:00. Prèviament a la matrícula, cal passar per l'SLIPI a recollir la documentació de matrícula.

- Estudiants admesos en altres reassignacions de la preinscripció de juny, així com els admesos en la preinscripció de setembre, hauran de realitzar la matrícula segons les dates de matrícula que s'adjunten en aquest enllaç.

 

Lloc

Aules d'Informàtica de la Facultat de Filosofia i Lletres

Acollida d'estudiants i inici de curs

Els dies 5 i 6 de setembre hi ha previst tot un seguit d'activitats d'acollida als nous estudiants (veure al web de la Facultat la programació). La docència començarà el dia 9 de setembre.

Més informació

Aquest curs 2019/20 la sol·licitud de beca es fa mitjançant la següent pàgina web del Ministeri d'Educació:

https://sede.educacion.gob.es

Informació relacionada

Si abans de matricular-te tens dubtes o necessites aclarir algun aspecte acadèmic, durant el dia de matrícula el coordinador de titulació estarà disponible per ajudar-te a resoldre'ls.

Consulta en aquest enllaç les Guies Docents de les Assignatures.

Avís sobre Beques de Matrícula, curs 2019-2020
Avís sobre el Préstec AGAUR, curs 2019-2020
Autorització per a tràmits administratius

Inici de les classes

9 de setembre de 2019.

Horaris de les assignatures

Horaris de les assignatures per al curs 2019-2020