Grau en Química

Un grau que et dona formació teòrica i experimental sobre què és la matèria i com es pot analitzar i transformar, tant des del vessant científic com pel que fa a la seva aplicació industrial

Informació general

 • Facultat de Ciències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 120
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,582
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català (70%), castellà (25%) i anglès (5%) (algunes assignatures s'imparteixen parcialment o totalment en anglès des del primer curs).
 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial
 Grau en Química

Voldries sintetitzar nous fàrmacs que permetin salvar vides? O nous materials més lleugers i resistents amb què es fabriquin els vehicles del futur? Aquestes són només dues de les aplicacions de la química, una ciència d’abast gairebé il·limitat i que és un dels motors del progrés de la societat. De fet, sense química no hi hauria medicaments ni plàstics, ni cap altre dels productes que utilitzem diàriament. Per tant, la química no és només una ciència, sinó també un sector industrial.

El grau en Química de la UAB forma els estudiants en l’estudi de la composició, les propietats i la reactivitat dels compostos químics, tant des de la perspectiva teòrica com pràctica. Per aquesta raó, un 40% de les hores de docència es fan al laboratori. Altres trets distintius que caracteritzen el nostre grau:

 • S’ofereixen tres mencions adaptades a l'evolució de la química als darrers anys (Química de Materials, Química Biològica i Química Industrial i Ambiental) i que potencien les perspectives professionals dels graduats
 • Es pot obtenir la doble titulació de grau en Química per la UAB i la Thompson Rivers University del Canadà
 • Es poden cursar els graus de Física i Química simultàniament

Sortides professionals

Múltiples possibilitats en el sector privat químic, tant de producció com de comercialització, i en els sectors públics, treballant a l'Administració en diferents nivells. També en el sector de l'ensenyament.
Les persones graduades en Química són acceptades i apreciades en una quinzena de màsters de recerca en l'entorn de la UAB i en els seus centres públics de recerca.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Empreses i/o institucions amb conveni: Laboratorios Menarini, Laboratorios Guitart, Kern Pharma, LGAI Technological center, ASUTEX, SAILab, Lluis Jané Busquets Laboratori d'Anàlisi, BASF, SE de Carburos Metálicos, Alcón Cusí, Chemir, Companyia d'Aigües de Sabadell, J.Uriach y compañia, BCN Peptides, Laboratorio de Diagnóstico General, Sandoz Industrial Product, Laurendor, Divasa-Farmavic, Abelló Linde, Stahl ibérica, Corporació Sanitària, Industrial Química Lasem, Merquinsa, Gestora Catalana de Residus, Mc Bride, Lucta, Trisal, Kao Corporation, Henkel Ibérica, Laboratorios Ordesa, Unión Químico Farmacéutica, Euroquímica Bufí y Planas, Tekonkroma, Leitat Technological Center, Urquima, Oxolutia.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Química Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació