Presentació

 Grau en Química

Els estudiants de la UAB tenen l'opció d'obtenir una doble titulació, el grau en Química de la UAB i el Bachelor of Sciences, Major in Chemistry de la Thompson Rivers University (TRU) del Canadà, cursant o bé el segon i el tercer curs, o bé el tercer i el quart curs a la TRU. S'ofereixen 2 places i la selecció es fa per l'expedient acadèmic i el nivell d'anglès.

D'entre totes les ciències, la química ocupa una posició central de resposta al progrés de la societat. És, alhora, una ciència i un sector industrial. Com a ciència, el seu objectiu és la recerca i l'estudi de les propietats i de les transformacions de la matèria; mentre que, com a sector industrial d'alta tecnologia, persegueix l'aprofitament de les matèries i els productes no naturals. Atès que tot allò que es pot tocar, veure, olorar o sentir és matèria, l'abast d'aquesta disciplina és il·limitat.

El grau en Química de la UAB es caracteritza per un elevat grau d'experimentalitat ja des del primer curs. El 50% del total de crèdits té un caràcter eminentment pràctic. A més, s’ofereixen tres mencions en concordança amb l'evolució de la química en els darrers anys: Química de Materials, Química Biològica i Química Industrial i Ambiental, que potencien les bones perspectives professionals dels graduats. Així mateix, i de forma innovadora, la UAB ofereix la possibilitat de cursar els graus de Física i Química de manera conjunta.

 

En el grau en Química, a més de la docència, destaca també l'alta qualitat i el reconeixement internacional de la recerca que es desenvolupa al Departament de Química de la UAB. El departament compta amb un gran nombre de grups de recerca de prestigi internacional que faciliten a l'alumne un contacte continuat amb els últims avenços en química. A més, destaca l’oferta de serveis i laboratoris com el Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, el Servei de Difracció de Raigs X, el Servei d'Anàlisi Química o el Laboratori d'Ambient Controlat (Sala Blanca).

La ubicació en l’entorn de la UAB del laboratori de llum sincrotró ALBA, una de les instal·lacions científiques singulars d'Espanya, afavoreix també la recerca de primer nivell internacional en el camp de la química. Precisament, investigadors del Departament de Química de la UAB i de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), al campus de la UAB, van ser els primers usuaris del sincrotró ALBA. Els científics han investigat les propietats magnètiques de les nanopartícules que s'incorporen a materials superconductors per millorar les seves propietats, una investigació orientada a incrementar substancialment l'eficiència de la xarxa de distribució elèctrica.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

  • Curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva.
  • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigurós.
  • Capacitat de comprensió abstracta.
  • Interès per la recerca i l'experimentació.
  • Ordre, rigor i mètode en el treball.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química, i també coneixements d'anglès.

Sortides professionals

Múltiples possibilitats en el sector privat químic, tant de producció com de comercialització, i en els sectors públics, treballant a l'Administració en diferents nivells. També en el sector de l'ensenyament.
Les persones graduades en Química són acceptades i apreciades en una quinzena de màsters de recerca en l'entorn de la UAB i en els seus centres públics de recerca.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

HORARIS 

CALENDARI ACADÈMIC 2018/2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències
https://www.uab.cat/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21082
120 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (70%), castellà (25%) i anglès (5%) (algunes assignatures s'imparteixen parcialment o totalment en anglès des del primer curs).
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Dedicació  a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Química
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició