Matrícula Grau en Química

Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Del 21 de juliol al 5 de setembre de 2022 

Verificació de l'horari d'automatrícula

Formulari de sol·licitud

Formulari Automatrícula

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

12 de setembre de 2022.

Informació relacionada

Avís sobre els horaris i dates d'exàmens: 

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació. 
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 7 de setembre.

 

Treball de Fi de Grau  
Es podrà matricular el Treball de Fi de Grau per automatrícula. 

Defensa febrer 2023: data límit de matrícula 18 de novembre de 2022 
Defensa juny /setembre 2023: data límit de matrícula  24 de febrer de 2023 
 

Pràctiques Externes  

L’assignatura de Pràctiques s’ha de matricular a la gestió acadèmica un cop hagueu formalitzat la matrícula de la resta d’assignatures per automatrícula. Cal sol·licitar Cita Prèvia

Conseqüències de l'impagament de la matrícula

Ordre SEPA de Domiciliació

Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques

Organització de grups
Normativa canvis de grup
Normes de seguretat en els Laboratoris docents
Compromis de seguretat
Informació important per a becaris

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens