Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Del 15 de juliol al 6 de setembre de 2019
Consulteu el Calendari d'automatrícula a l'apartat Informació relacionada

Horaris i dates d'exàmens

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació.
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 4 de setembre.
Podeu accedir als horaris i aules de docència des dels ordinadors públics situats davant la gestió acadèmica, o des del vostre smartphone amb els codis QR que trobareu als cartells dels taulers d’informació de la facultat.

Informació dels estudis de Grau al web del Departament de Química.

Treball de Fi de Grau

Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula  de TFG i Pràctiques abans del  27 de setembre de 2019.  La matrícula després d'aquesta data pot  tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.

Es podrà matricular el Treball de Fi de Grau per automatrícula.
 
Defensa febrer  2020 data límit de matrícula
el 22 de novembre de 2019
Defensa juny / setembre 2020 data límit de matrícula
17 d'abril de 2020


Pràctiques

L’assignatura de Pràctiques s’ha de matricular a la gestió acadèmica un cop hagueu formalitzat la matrícula de la resta d’assignatures per automatrícula. Cal sol·licitar Cita Prèvia 

Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula  de TFG i Pràctiques abans del  27 de setembre de 2019.  La matrícula després d'aquesta data pot  tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.

 

Formulari de sol·licitud

Formulari d'automatrícula Pla 953
Formulari Automatrícula Pla Nou 1431

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

9 de setembre de 2019

Informació relacionada

Organització de grups
Normativa canvis de grup
Recomanacions sobre prerequisits en assignatures de Grau pla 953
Taula de docència compartida Grau de Química Pla 953 - Pla 1431
Normes de seguretat en els Laboratoris docents
Compromis de seguretat
Informació Taxes Matrícula
Ordre de Domiciliació
Calendari d'automatrícula GRAU curs 2019/2020
Formulari de Sol·licitud de Canvi de Pla d'Estudis
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques - PIUNE

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens