Taula d’accés

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
8,814
Proves per a més grans de 25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Acreditació professional + 40 anys
Canvi d'estudis i convalidacions
---
 5,000

Codi de preinscripció

21082

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigurós.
 • Capacitat de comprensió abstracta.
 • Interès per la recerca i l'experimentació.
 • Ordre, rigor i mètode en el treball.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química, i també coneixements d'anglès.

Formació complementària

A l'inici de setembre, les facultats de Ciències i de Biociències organitzen cursos propedèutics de matemàtiques, física i química per a científics dirigits als alumnes de nou ingrés que necessitin cobrir mancances de formació.