Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

105034 - Experimentació i Recursos Informàtics  CAT ESP ENG

105035 - Física I  CAT ESP ENG

105036 - Física II  CAT ESP ENG

102493 - Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular  CAT ESP ENG

102490 - Fonaments de Geoquímica  CAT ESP ENG

105032 - Fonaments de Química I  CAT ESP ENG

105033 - Fonaments de Química II  CAT ESP ENG

105037 - Matemàtiques I  CAT ESP ENG

105038 - Matemàtiques II  CAT ESP ENG

2n curs

102531 - Espectroscòpia  CAT ESP ENG

102528 - Estructura i Reactivitat dels Composts Orgànics  CAT ESP ENG

102492 - Fonaments d'Enginyeria Química  CAT ESP ENG

102487 - Química Analítica i Electroanàlisi  CAT ESP ENG

102505 - Química dels Elements  CAT ESP ENG

102503 - Química Quàntica  CAT ESP ENG

105039 - Termodinàmica i Cinètica  CAT ESP ENG

3r curs

102533 - Anàlisi i Determinació de Propietats  CAT ESP ENG

102522 - Bioquímica  CAT ESP ENG

102511 - Ciència de Materials  CAT ESP ENG

102532 - Determinació Estructural  CAT ESP ENG

102530 - Laboratori de Síntesi  CAT ESP ENG

102488 - Mètodes Espectroscòpics d'Anàlisi  CAT ESP ENG

102527 - Mètodes Sintètics  CAT ESP ENG

102506 - Química de Coordinació i Organometàl·lica  CAT ESP ENG

102504 - Química Física  CAT ESP ENG

102529 - Tècniques de Separació  CAT ESP ENG

4t curs

102489 - Treball de Fi de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

102501 - Anàlisi i Gestió de la Qualitat  CAT ESP ENG

102523 - Biologia Molecular  CAT ESP ENG

102513 - Caracterització de Materials  CAT ESP ENG

102500 - Economia i Gestió Empresarial  CAT ESP ENG

102499 - Electroquímica i Corrosió  CAT ESP ENG

102521 - Enginyeria de Proteïnes  CAT ESP ENG

102494 - Història de la Química  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

102510 - Materials Polimèrics i Biomaterials  CAT ESP ENG

102520 - Metalls en Biologia i Medicina  CAT ESP ENG

102498 - Monitoratge Industrial i Ambiental  CAT ESP ENG

102509 - Nanoquímica i Nanomaterials  CAT ESP ENG

104052 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

102497 - Química Ambiental i Sostenibilitat  CAT ESP ENG

102519 - Química Bioanalítica  CAT ESP ENG

102518 - Química Bioorgànica  CAT ESP ENG

102508 - Química Computacional de Sòlids  CAT ESP ENG

102507 - Química de l'Estat Sòlid  CAT ESP ENG

102496 - Química Inorgànica Industrial  CAT ESP ENG

102495 - Química Orgànica Industrial  CAT ESP ENG

102491 - Redacció i Execució de Projectes  CAT ESP ENG

102517 - Simulació Biomolecular  CAT ESP ENG

102516 - Síntesi de Compostos Biològicament Actius  CAT ESP ENG

104053 - Temes de Ciència Actual  CAT ESP ENG