Pla d'estudis Grau en Química

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 105034 - Experimentació i Recursos Informàtics

 105035 - Física I

 105036 - Física II

 102493 - Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular

 102490 - Fonaments de Geoquímica

 105032 - Fonaments de Química I

 105033 - Fonaments de Química II

 105037 - Matemàtiques I

 105038 - Matemàtiques II

2n curs

 102531 - Espectroscòpia

 102528 - Estructura i Reactivitat dels Composts Orgànics

 102492 - Fonaments d'Enginyeria Química

 102487 - Química Analítica i Electroanàlisi

 102505 - Química dels Elements

 102503 - Química Quàntica

 105039 - Termodinàmica i Cinètica

3r curs

 102522 - Bioquímica

 102511 - Ciència de Materials

 102532 - Determinació Estructural

 105040 - Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície

 105044 - Laboratori d'Anàlisi Cromatogràfica i Espectroscòpica

 105043 - Laboratori d'Experimentació en Química Física

 105041 - Laboratori de Síntesi Inorgànica

 105042 - Laboratori de Síntesi Orgànica

 102488 - Mètodes Espectroscòpics d'Anàlisi

 102527 - Mètodes Sintètics

 102506 - Química de Coordinació i Organometàl·lica

 102529 - Tècniques de Separació

4t curs

 102489 - Treball de Final de Grau

Optatives

 102501 - Anàlisi i Gestió de la Qualitat

 102523 - Biologia Molecular

 102513 - Caracterització de Materials

 102500 - Economia i Gestió Empresarial

 102499 - Electroquímica i Corrosió

 102521 - Enginyeria de Proteïnes

 102510 - Materials Polimèrics i Biomaterials

 102520 - Metalls en Biologia i Medicina

 102498 - Monitoratge Industrial i Ambiental

 102509 - Nanoquímica i Nanomaterials

 104052 - Pràctiques Externes

 102497 - Química Ambiental i Sostenibilitat

 102519 - Química Bioanalítica

 102518 - Química Bioorgànica

 102507 - Química de l'Estat Sòlid

 102496 - Química Inorgànica Industrial

 102495 - Química Orgànica Industrial

 102491 - Redacció i Execució de Projectes (2022-23)

 102517 - Simulació Biomolecular

 102516 - Síntesi de Compostos Biològicament Actius

 104053 - Temes de Ciència Actual