Accés Grau en Química

Taula d’accés

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
9,582
Proves per a més grans de 25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Acreditació professional + 40 anys  
Canvi d'estudis i convalidacions  

 (*) Es convaliden des de 32 fins a 50 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit als estudis des dels CFGS següents: Química Ambiental, Indústries de Procés Químic, Anàlisi i Control, Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat, Química Industrial.
Més informació.

Codi de preinscripció

21082

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

  • Curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva.
  • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigurós.
  • Capacitat de comprensió abstracta.
  • Interès per la recerca i l'experimentació.
  • Ordre, rigor i mètode en el treball.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química, i també coneixements d'anglès.

Formació complementària

A l'inici de setembre, les facultats de Ciències i de Biociències organitzen cursos preparatoris de matemàtiques per a les ciències, de 20 hores, y de física (nivell bàsic i nivell consolidació) i de química per a les ciències, de 15 hores, dirigits als alumnes de nou ingrés que necessitin cobrir mancances de formació.

Més informació.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).