Taula d’accés

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 19-20
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
8,952
Proves per a més grans de 25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Acreditació professional + 40 anys
Canvi d'estudis i convalidacions
---
 ---

Codi de preinscripció

21082

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigurós.
 • Capacitat de comprensió abstracta.
 • Interès per la recerca i l'experimentació.
 • Ordre, rigor i mètode en el treball.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química, i també coneixements d'anglès.

Formació complementària

A l'inici de setembre, les facultats de Ciències i de Biociències organitzen cursos propedèutics de matemàtiques, física i química per a científics dirigits als alumnes de nou ingrés que necessitin cobrir mancances de formació.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).