Grau en Economia

Forma’t en l’estudi de la presa de decisions de les societats sobre l’assignació dels recursos disponibles entre diferents alternatives. Estudia com funcionen els mercats i aprèn com avaluar els resultats de diferents polítiques públiques i millorar la situació dels aturats, combatre la desigualtat o estimular el desenvolupament econòmic

Informació general

 • Facultat d'Economia i Empresa
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 135
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,150
 • Preu per crèdit: 17,69 euros.
 • Idioma: Català (50%) i castellà (40%). Es poden triar algunes assignatures en anglès (10%).
 • Calendari Acadèmic
 • Modalitat: Presencial.
Grau en Economia
 • El grau en Economia (ECO), impartit al campus de Bellaterra, combina una formació teòrica d’alt nivell amb l’estudi de les eines quantitatives necessàries que et proporcionaran la capacitat de prendre les decisions més adients, tant en l’àmbit d’organismes públics nacionals i internacionals com d’empreses privades.
 • Podràs accedir a pràctiques curriculars remunerades en el marc del Programa Universitat Empresa (PUE), així com participar en programes d’intercanvi amb universitats estrangeres. Els graduats en Economia tenen una inserció laboral bona i ràpida en tots els àmbits empresarials i de gestió, tant públics com privats.
 • El grau està acreditat amb excel·lència per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) amb menció d’internacionalització, i se situa en les primeres posicions de tots els rànquings acadèmics.
 • La major part d’assignatures s’imparteixen en català o castellà, però en casos excepcionals alguna assignatura es pot impartir únicament en anglès. També es pot escollir fer algunes assignatures en anglès.
 • Aquesta titulació té l’opció de triar en el darrer curs un itinerari específic (menció) partint de l’interès particular de cada estudiant, la qual cosa et permet especialitzar-te en aquella àrea en què tinguis més interès. 
 • Algunes assignatures optatives poden oferir-se només en el torn de matí o tarda o impartir-se únicament en anglès.

Sortides professionals

Els graduats en Economia es caracteritzen per la varietat de perfils professionals als que poden optar. El grau proporciona als estudiants una formació que els permet treballar tant en el sector públic com en el sector privat, i en un ampli ventall d'àmbits que inclou tant l'economia financera com l'economia social.

Els nostres graduats troben feina en administracions públiques, com ara ajuntaments, conselleries, institucions estatals o europees; en empreses tant privades com  públiques, dins del món de les finances, del sector bancari o en qualsevol sector productiu; en organismes reguladors tant nacionals com internacionals i en serveis d'estudis i de recerca.

Dins d'aquestes institucions, els graduats en Economia poden treballar com analistes econòmics, analistes financers, consultors, auditors, analistes de dades o dissenyadors i avaluadors tant de polítiques públiques com d'estratègies empresarials, entre molts d'altres.

La formació obtinguda en aquest grau prepara també a l'estudiant perquè pugui seguir amb èxit estudis de màster de qualitat en qualsevol de les àrees d'especialització del seu interès.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Economia Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació