Presentació

El grau en Economia se centra en l'estudi de com les societats prenen decisions sobre l'assignació dels recursos disponibles escollint entre diferents alternatives, per assolir els objectius proposats en aspectes com el creixement econòmic, la inflació, l'atur, la distribució de la renda, els ingressos i les despeses públics, la pobresa, etc., i en l'avaluació dels resultats de les diferents polítiques proposades.

Els graduats en Economia adquireixen habilitats en les dues àrees en què es divideix la matèria: la microeconomia, que examina el comportament i les decisions dels individus, les llars i els negocis en l'intercanvi de béns, així com la interacció entre les polítiques governamentals i el mercat;  i la macroeconomia, que ofereix una visió més global de la totalitat de l'activitat econòmica. Els coneixements obtinguts permeten prendre les decisions més adients tant en l’àmbit dels organismes públics com de les empreses privades.
 

Un dels avantatges d’aquesta titulació és l’opció de triar un itinerari que queda reflectit en el títol: Anàlisi econòmic i mètodes quantitatius; Desenvolupament, creixement i economia internacional; Economia pública i anàlisi territorial; y Economia i gestió.

La Facultat d’Economia i Empresa disposa de programes d’intercanvi amb universitats internacionals i de pràctiques guiades mitjançant el prestigiós Programa Universitat i Empresa o el Programa Multiregional Internacional de Gestió Empresarial (MIBP). 

Aquesta facultat compta amb un Departament d’Economia Aplicada que és un dels més importants d’Espanya i gaudeix del prestigi internacional gràcies a la seva tasca investigadora en temes, com per exemple, les migracions. Un altre entitat que al mencionar és el Institut d’Anàlisi Econòmica, del CSIC, que està ubicat al campus de la UAB i que manté unes relacions molt fructíferes amb els departaments de la Facultat d’Economia i Empresa.

Perfil de l’estudiant

El perfil adient per a aquest grau és el d'una persona:
  • Sensibilitzada per la realitat econòmica general i pels temes socials i polítics de l'entorn.
  • Amb capacitat analítica.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica i l'anglès.

Sortides professionals

Els graduats en Economia es caracteritzen per la varietat de perfils professionals als que poden optar. El grau proporciona als estudiants una formació que els permet treballar tant en el sector públic com en el sector privat, i en un ampli ventall d'àmbits que inclou tant l'economia financera com l'economia social.

Els nostres graduats troben feina en administracions públiques, com ara ajuntaments, conselleries, institucions estatals o europees; en empreses tant privades com  públiques, dins del món de les finances, del sector bancari o en qualsevol sector productiu; en organismes reguladors tant nacionals com internacionals i en serveis d'estudis i de recerca.

Dins d'aquestes institucions, els graduats en Economia poden treballar com analistes econòmics, analistes financers, consultors, analistes de dades o dissenyadors i avaluadors tant de polítiques públiques com d'estratègies empresarials, entre molts d'altres.

La formació obtinguda en aquest grau prepara també a l'estudiant perquè pugui seguir amb èxit estudis de màster de qualitat en qualsevol de les àrees d'especialització del seu interès.

Coordinador i equip de coordinació

Valeri Sorolla Amat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat d'Economia i Empresa
https://www.uab.cat/economia-empresa/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21070
160 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà. Es poden triar algunes assignatures en anglès.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Beques específiques: S'admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander.
Presencial.
Període lectiu: Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Economia
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició