Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

102340 - Dret  CAT ESP ENG

102343 - Economia de l'Empresa I  CAT ESP ENG

102387 - Economia Internacional  CAT ESP ENG

102386 - Estadística I  CAT ESP ENG

102314 - Història Econòmica d'Espanya  CAT ESP ENG

102330 - Història Econòmica Mundial  CAT ESP ENG

102341 - Introducció a l'Economia  CAT ESP ENG

102345 - Matemàtiques I  CAT ESP ENG

102344 - Matemàtiques II  CAT ESP ENG

102366 - Introducció a la Comptabilitat  CAT ESP ENG

2n curs

102385 - Estadística II  CAT ESP ENG

102376 - Anàlisi dels Estats Financers  CAT ESP ENG

102308 - Econometria I  CAT ESP ENG

102454 - Economia del Sector Públic  CAT ESP ENG

102320 - Economia Espanyola  CAT ESP ENG

102302 - Economia Sectorial  CAT ESP ENG

104650 - Integració i Globalització Econòmica  CAT ESP ENG

102384 - Macroeconomia I  CAT ESP ENG

102337 - Microeconomia I  CAT ESP ENG

102336 - Microeconomia II  CAT ESP ENG

3r curs

102307 - Econometria II  CAT ESP ENG

102454 - Economia del Sector Públic  CAT ESP ENG

102302 - Economia Sectorial  CAT ESP ENG

102329 - Finances I  CAT ESP ENG

102315 - Història Econòmica Contemporània  CAT ESP ENG

102383 - Macroeconomia II  CAT ESP ENG

102382 - Macroeconomia III  CAT ESP ENG

102335 - Microeconomia III  CAT ESP ENG

102468 - Política Econòmica  CAT ESP ENG

102477 - Teoria de Jocs  CAT ESP ENG

4t curs

102461 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

102381 - Dret del Treball  CAT ESP ENG

102380 - Dret Financer i Tributari  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

102482 - Integració Econòmica  CAT ESP ENG

102305 - Introducció a la Psicologia  CAT ESP ENG

102389 - Sistemes d'Informació  CAT ESP ENG

102303 - Sociologia General  CAT ESP ENG

102313 - Anàlisi Empresarial i Dissenys Organitzatius  CAT ESP ENG

102312 - Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva  CAT ESP ENG

102475 - Comerç Internacional  CAT ESP ENG

102374 - Comptabilitat de Costos  CAT ESP ENG

102370 - Comptabilitat Pública  CAT ESP ENG

102369 - Control Econòmic i de Gestió  CAT ESP ENG

102364 - Creació d'Empreses  CAT ESP ENG

102450 - Demografia i Economia de la Població  CAT ESP ENG

102470 - Desenvolupament Econòmic  CAT ESP ENG

102363 - Direcció Estratègica I  CAT ESP ENG

102362 - Direcció Estratègica II  CAT ESP ENG

102323 - Economia Catalana  CAT ESP ENG

102311 - Economia de l'Empresa II  CAT ESP ENG

102339 - Economia de la Informació  CAT ESP ENG

102472 - Economia del Medi Ambient  CAT ESP ENG

102321 - Economia del Treball  CAT ESP ENG

102466 - Economia Regional  CAT ESP ENG

102465 - Economia Urbana  CAT ESP ENG

102310 - Economia, Organització i Gestió  CAT ESP ENG

102329 - Finances I  CAT ESP ENG

102328 - Finances II  CAT ESP ENG

102316 - Història del Pensament Econòmic  CAT ESP ENG

102481 - Integració Econòmica Europea  CAT ESP ENG

102353 - Màrqueting I  CAT ESP ENG

102352 - Màrqueting II  CAT ESP ENG

102327 - Mercats de Capitals  CAT ESP ENG

102334 - Organització Industrial  CAT ESP ENG

102365 - Planificació Econòmica i Financera de l'Empresa  CAT ESP ENG

102326 - Política de Creixement de l'Empresa  CAT ESP ENG

102469 - Polítiques de Desenvolupament  CAT ESP ENG

102342 - Recursos Humans  CAT ESP ENG

102346 - Seminari Programa Universitat-Empresa  CAT ESP ENG

102301 - Sistema Financer  CAT ESP ENG

102304 - Sociologia de l'Empresa  CAT ESP ENG

102449 - Economia dels Recursos Naturals  CAT ESP ENG

102453 - Economia Pública Avançada  CAT ESP ENG

102462 - Història Industrial i del Treball  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

102467 - Polítiques Econòmiques Específiques  CAT ESP ENG

103962 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

102348 - Pràctiques Externes Programa Universitat-Empresa I  CAT ESP ENG

102347 - Pràctiques Externes Programa Universitat-Empresa II  CAT ESP ENG