Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)
6,922
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
5,000

Codi de preinscripció

21070

Perfil de l’estudiant

El perfil adient per a aquest grau és el d'una persona:
 • Sensibilitzada per la realitat econòmica general i pels temes socials i polítics de l'entorn.
 • Amb capacitat analítica.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica i l'anglès.

Formació complementària

Curs propedèutic de matemàtiques (curs optatiu que s'imparteixe al setembre).

Taules d’adaptacions

Taules de les adaptacions de les assignatures de la Llicenciatura d’Economia a les assignatures del Grau d’Economia.