Accés Grau en Fisioteràpia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 23-24

Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Biologia (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

  • Història de la Filosofia (0,2)

10,784

Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 7,063
Altres Proves + de 45 anys 7,833
Titulats universitaris 8,420
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21095

Perfil de l’estudiant

Els estudiants que vulguin cursar aquests estudis han de ser persones amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar i d'adaptar-se a l'entorn, que demostrin responsabilitat i dedicació. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes i la presa de decisions, per a l'autoaprenentatge i mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones.
Per cursar el grau en Fisioteràpia, es recomana tenir un bon nivell de física, matemàtiques i biologia.

Formació complementària

Curs propedèutic sobre Bioestadística (curs optatiu de 10 hores que s'imparteix al setembre)

Taules d’adaptacions

El Grau de Fisioteràpia impartit en el nostre centre no substitueix la diplomatura, al ser estudis de nova creació no existeixen taules d'adaptació.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).