Pla d'estudis Grau en Fisioteràpia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Fisioteràpia

Horaris

Podeu consultar els horaris al següent enllaç

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   48 12  
4t curs   12 36 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor
Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia Neurològica
Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Anatomia Humana I i II
- Bases Biològiques del Cos Humà
- Biofísica i Biomecànica
- Metodologia Científica i Bioestadística
- Funció del Cos Humà
- Fisioteràpia Bàsica de l'Aparell Locomotor
- Fonaments de la Fisioteràpia
- Psicologia Humana
- Fisioteràpia en Neurologia I
- Conceptes Clínics Patològics. Tècniques de Diagnòstic
- Avaluació Clínica en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor
- Avaluació Instrumental en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor
- Tècniques Terapèutiques en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor
- Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor I
- Patologia Medicoquirúrgica
- Salut Pública
- Pràcticum I i II
3r curs 4t curs
- Fisioteràpia en Geriatria
- Avaluació i Tractament Fisioterapèutic en Processos Cardiorespiratoris
- Fisioteràpia en Neurologia II
- Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor II i III
- Anglès Tècnic
- Pràcticum III i IV
- Treball de Final de Grau
- Pràcticum V i VI

Assignatures optatives

3r curs
- Farmacologia en Fisioteràpia
- Prevenció i Tractament de les Alteracions del Sòl Pelvià
- Fisioteràpia en Pediatria
- Desenvolupament Psicomotriu del Nen i Fisiopatologia Pediàtrica
- Prevenció i Tractament de Fisioteràpia en Processos Vasculars. Prevenció i Tractament del Linfedema 
4t curs
     
Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia Neurològica Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia Cardiorespiratòria
- Cadenes Musculars
- Teràpia Manual Osteopàtica
- Neurodinàmica
- Fisioteràpia en la Prevenció i en el Tractament de les Lesions Esportives
- Ortopèdia Tècnica Avançada
- Fisioteràpia en la Patologia del Raquis
- Fisioteràpia, Història i Societat
 
- Fisiopatologia Neurològica Aplicada
- Valoració i Diagnòstic Fisioterapèutic en Neurologia
- Tractament Fisioterapèutic en Neurologia
- Psicomotricitat Normal i Patològica
- Tècniques de Preparació de Coadjuvants en Fisioteràpia per a la Realització de l'Exercici Físic
- Aprofundiment en Ergonomia
- Fisioteràpia, Història i Societat
  
- Fisiologia Cardiorespiratòria
- Valoració de la Funció Cardiorespiratòria i Diagnòstic de Fisioteràpia
- Tractament Fisioterapèutic del Tòrax
- Tècniques de Preparació de Coadjuvants en Fisioteràpia per a la Realització de l'Exercici Físic
- Aprofundiment en Ergonomia
- Fisioteràpia, Història i Societat
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits. No totes s'ofereixen cada curs.

Calendari d’implantació

CURS ANY IMPLANTACIÓ
1er Grau 2010-11
2on Grau 2011-12
3er Grau 2012-13
4rt Grau 2013-14