Pla d'estudis Grau en Fisioteràpia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 102970 - Anatomia Humana I

 102969 - Anatomia Humana II

 102993 - Bases Biològiques del Cos Humà

 103008 - Biofísica i Biomecànica

 102992 - Funció del Cos Humà

 102989 - Metodologia Científica i Bioestadística

 103016 - Psicologia Humana

 104098 - Fisioteràpia Bàsica de l'Aparell Locomotor

 104099 - Fonaments de la Fisioteràpia

2n curs

 103015 - Conceptes Clínics Patològics. Tècniques de Diagnòstic

 103014 - Patologia Medicoquirúrgica

 102985 - Avaluació Clínica en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor

 102984 - Avaluació Instrumental en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor

 102982 - Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor I

 102988 - Fisioteràpia en Neurologia I

 103005 - Pràcticum I

 103004 - Pràcticum II

 102996 - Salut Pública

 102979 - Tècniques Terapèutiques en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor

3r curs

 102995 - Anglès Tècnic

 102968 - Avaluació i Tractament Fisioterapèutic en Processos Cardiorespiratoris

 102975 - Fisioteràpia en Geriatria

 102981 - Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor II

 102980 - Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor III

 102987 - Fisioteràpia en Neurologia II

 103003 - Pràcticum III

 103002 - Pràcticum IV

4t curs

 103001 - Pràcticum V

 103000 - Pràcticum VI

 102990 - Treball de Fi de Grau

Optatives

 102994 - Farmacologia en Fisioteràpia

 102976 - Fisioteràpia en Pediatria

 102978 - Prevenció i Tractament de Fisioteràpia en Processos Vasculars. Prevenció i Tractament del Limfedema

 102971 - Prevenció i Tractament de les Alteracions del Sòl Pelvià

 103007 - Aprofundiment en Ergonomia

 103012 - Cadenes Musculars

 102974 - Fisiologia Cardiorespiratòria

 102999 - Fisiopatologia Neurològica Aplicada

 103013 - Fisioteràpia en la Patologia del Raquis

 103988 - Fisioteràpia en la Prevenció i en el Tractament de les Lesions Esportives

 104100 - Fisioteràpia, Història i Societat (2023-24)

 103011 - Neurodinàmica

 102991 - Ortopèdia Tècnica Avançada

 103006 - Psicomotricitat Normal i Patològica

 103010 - Teràpia Manual Osteopàtica

 102973 - Tractament Fisioterapèutic del Tòrax

 102998 - Tractament Fisioterapèutic en Neurologia

 102972 - Valoració de la Funció Cardiorespiratòria i Diagnòstic de Fisioteràpia (2023-24)

 102997 - Valoració i Diagnòstic Fisioterapèutic en Neurologia