Matrícula Grau en Fisioteràpia

Matrícula de 1r curs, pas a pas

La matrícula de primer curs es fa online, sense que et calgui sortir de casa. 

Si encara no ho has fet, consulta el Pas a pas per fer la matrícula de 1r curs, on t'expliquem de manera general com funciona la matrícula online de nou accés. En aquesta pàgina, tens les informacions de matrícula que has de tenir en compte específicament en el teu grau. 

Si us plau, llegeix amb atenció tota la informació abans de fer la teva matrícula online.

Sessió informativa de matrícula

Dia: 11 de juliol de 2024

Hora: 10:00 hores

Lloc: Sessió virtual online a través de Microsoft Teams (enllaç)

La sessió de benvinguda està adreçada als estudiants de nou accés. S'explicaran algunes característiques específiques del grau i s'aclariran dubtes sobre la matrícula (formes de pagament, bonificacions, beques, horaris dels estudis, lliurament de documentació, reconeixements,...).

Abans de la sessió cal consultar la presentació (pendent d'actualitzar)

 

 

Dates de matrícula

Estudiants assignats a la primera preferència: del 12 al 17 de juliol de 2024.

Matrícula reclamacions juny i "Assignació definitiva" i revisió PAU que entren en 1a preferència: 17 de juliol de 2024.

Matrícula de la 2a assignació de places: del 23 al 25 de juliol de 2024. Abans de formalitzar la matrícula consulteu la presentació.

Consulteu el dia i hora a partir de la qual podreu formalitzar l'automatrícula.

Matrícula reclamacions 2a assignació i 3a assignació juny: del 5 al 6 de setembre de 2024. Consulteu el dia i hora a partir de la qual podreu formalitzar l'automatrícula.


No fer la matrícula en l’horari assignat implica perdre la plaça.

 

Lloc

La matrícula de primer es farà online, des de la Intranet de la UAB sia.uab.es, per tant, no serà necessari desplaçar-se a la Facultat presencialment dins del termini horari assignat.

Què cal fer?

Les persones que han d'entregar documentació referent a gratuïtats per poder formalitzar l’automatrícula (gratuïtats per reconeixement de discapacitat; víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella; víctimes del terrorisme; famílies nombroses procedents d'altres comunitats autònomes; resolucions de beca del curs anterior al batxillerat; certificacions de becaris; trasllats d'expedients de PAU procedents d'altres comunitats autònomes, etc.,) cal que omplin el següent formulari:

Formulari gratuïtats

Cal enviar també a través del formulari següent el document referent a l'ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada pel titular del compte bancari. Podeu fer servir el mateix document que es genera un cop feta la matrícula. Aquest document no s'ha d'enviar cada curs acadèmic, només la primera vegada que domiciliïs un pagament i més endavant només si canvies el compte corrent.

Formulari SEPA

Posteriorment, caldrà presentar l'esmentada documentació a la Gestió Acadèmica sol·licitant Cita prèvia.

Si en el moment de fer la matrícula teniu qualsevol problema tècnic o dubte, podeu contactar amb la Gestió Acadèmica per les vies següents:

A partir de l'inici de les classes, podreu passar a recollir pel Suport Logístic i Punt d'Informació (SLIPI) de la Facultat la carpeta i l'agenda de la UAB.

Es recomana a tots/es els estudiants tramitar, abans de l'inici del curs, un dels certificats digitals reconeguts, per tal que un cop s'hagi formalitzat la matrícula es puguin realitzar tràmits mitjançant correu electrònic o bé la signatura de documents oficials, com poden ser els convenis de pràctiques.

Acollida d'estudiants i inici de curs

Les classes de 1r curs comencen dilluns 9 de setembre de 2024.

Data d'inici de curs: consulta l'horari de 1r curs 
Trobaràs més informació a Horaris, exàmens i guies docents 

 

Més informació

Sol·licitud de reconeixement de crèdits

Si tens estudis universitaris iniciats pots sol·licitar el reconeixement de crèdits: 

  • Del 12 de juliol al 4 de novembre de 2024 (amb dret a ampliar la matrícula)

OPCIÓ A: sol·licitar-ho presencialment amb cita prèvia. Podreu fer el pagament amb targeta bancària a la Gestió Acadèmica.

OPCIÓ B: Enviar la documentació original o compulsada i el comprovant de pagament per correu postal certificat a la Gestió Acadèmica. Número de compte on fer la transferència: IBAN ES48 0182 6035 43 0201609886 BIC (Bank Identifier Code - Swift Entitat) BBVAESMMXXX

Consulta la documentació necessària.

OPCIÓ C: presentar la sol·licitud per la seu electrònica de la UAB (amb certificat electrònic vàlid)

 

Anul·lació de matrícula


Data límit per sol·licitar-ho: 30 d'octubre de 2024 (pels alumnes de nou accés i per canvi de preinscripció).


Alumnes admesos a uns altres estudis, per reassignació, en el procés de preinscripció, feu-nos arribar:
- Sol·licitud d’anul·lació
- Fotocòpia de la matrícula del centre on t'han reassignat la plaça, document acreditatiu del pagament de la matrícula i una carta d’assignació definitiva
A través de la Seu Electrònica de la UAB si disposes de certificat electrònic, en cas contrari hauràs de fer el tràmit presencialment a la Gestió Acadèmica amb cita prèvia.
O per correu postal a:  Gestió Acadèmica  -  Facultat de Medicina  -   Universitat Autònoma de Barcelona  -   08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Altres tràmits

Informació important per matricular-se com a becari
Formularis de sol·licituds de tràmits
Calendari administratiu (consulta els terminis)

Consentiment interoperabilitat

 

 

Informació relacionada

Alumnes esportistes
Els alumnes admesos que:

  • Pertanyin al Pla ADO (ajut a l'esportista olímpic/a), DAN (esportista d'alt nivell), ARE (alt rendiment espanyol), ANC (alt nivell català) i ARC (alt rendiment català), han de realitzar tutoria virtualment abans de la matrícula amb la professora Rosa.Mirapeix@uab.cat.
  • La resta d'alumnes que no pertanyin al grup anterior, però practiquin algun esport amb una alta dedicació, han d'enviar mail a Rosa.Mirapeix@uab.cat abans de la matrícula

Alumnes amb discapacitat i/o Necessitats Educatives Específiques:
Per garantir l'accessibilitat als estudis i a la facultat dels alumnes amb discapacitat i/o NEE, la UAB disposa del Servei d'atenció a la discapacitat - PIUNE. Aquests alumnes poden contactar al servei a través del correu fas.piune@uab.cat o bé al telèfon 93 581 26 97

Inici de les classes

Les classes començaran dilluns 9 de setembre de 2024.