Presentació

El grau en Fisioteràpia té un perfil clarament professionalitzador que proporciona una formació amb una sòlida base científica i, eminentment, pràctica. En acabar els estudis, l'estudiant tindrà els coneixements, les habilitats i les actituds suficients per a exercir en tots els vessants de la professió, és a dir, com a fisioterapeuta generalista.

El grau en Fisioteràpia s'imparteix a la Facultat de Medicina com una titulació pública. La Facultat compta amb una llarga tradició docent i té estreta vinculació amb les unitats docents hospitalàries de la UAB: Hospital de la Vall d'Hebron, Hospital de Sant Pau, Parc de Salut Hospital del Mar, Hospital Germans Trias i Pujol i Consorci Sanitari Parc Taulí, tots ells centres de referència d'Espanya en atenció hospitalària i investigació.

Els estudiants del grau en Fisioteràpia poden cursar les especialitzacions següents: Aprofundiment en fisioteràpia de l'aparell locomotor, Aprofundiment en fisioteràpia neurològica i Aprofundiment en fisioteràpia cardiorespiratòria.

Perfil de l’estudiant

Els estudiants que vulguin cursar aquests estudis han de ser persones amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar i d'adaptar-se a l'entorn, que demostrin responsabilitat i dedicació. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes i la presa de decisions, per a l'autoaprenentatge i mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones.
Per cursar el grau en Fisioteràpia, es recomana tenir un bon nivell de física, matemàtiques i biologia.

Sortides professionals

Les sortides laborals del fisioterapeuta estan ubicades dins dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut; recerca, docència i gestió, són també altres àmbits laborals possibles. Permet l'activitat professional lliure i també en el sector públic i privat.
Els sectors principals d'ocupació son:

 • Hospitals generals i clíniques públiques i privades
 • Centres d'assistència primària
 • Centres de rehabilitació
 • Escoles d'educació especial
 • Centres esportius
 • Residències geriàtriques
 • Centres de malalties mentals
 • Balnearis
 • Centres de fisioteràpia especialitzats
 • Activitat lliure en consultes privades o d'assistència a domicili
 • Docència i recerca

   

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora de titulació Cristina Cervantes Estrada 93 367 42 31 Cristina.Cervantes@uab.cat
Coordinadora 1er curs Sandra Torrell Vallespin 93 581 46 48 Sandra.Torrell@uab.cat
Coordinadora 2on curs Ana Victoria Lobato Bonilla 93 248 30 50 AnaVictoria.lobato@uab.cat
Coordinador 3er curs Jordi Cuartero Archs 93 428 56 21 JCuartero@santpau.cat
Coordinador 4rt curs Bernat Planas Pascual 93 489 34 47 Bernat.Planas@uab.cat
Coordinadora d'Intercanvis Anna Bosch de Basea Gomez   Anna.Boschdebasea@uab.cat
Coordinadora de Pràcticum Mariona Coll Molinos 93 248 30 50 Maria.Coll@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Activitats d'Orientació a l'Estudiant

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves escrites, treballs individuals i en grup.

Horaris

Podeu consultar els horaris al següent enllaç

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Medicina
https://www.uab.cat/medicina/
Campus de Bellaterra i de Barcelona
Codi de preinscripció: 21095
80 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 39,53 euros
Presencial.
Període lectiu: Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Fisioteràpia
Ciències de la Salut

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició