Pla d'estudis Grau en Fisioteràpia

Campus virtual i altres espais

Les assignatures del Grau de Fisioteràpia disposen d'un Espai Docent al Campus Virtual de la UAB. A través d'aquesta aplicació, el professorat pot enviar missatges a tot un grup de docència, exposar materials docents, obrir fòrum de debat i organitzar la presentació d'exercicis. Els estudiants accedeixen mitjançant el Campus Virtual a totes les assignatures matriculades en un curs acadèmic.

També els estudiants es poden organitzar per realitzar les pràctiques de cada assignatura escollint el grup i el dia que més els convé entre els que estan previstos, mitjançant un programa al que accedeixen amb el seu Número d'Identificació Universitària (NIU).

El Centre de Recursos Docents (CRD) de la Facultat dóna suport al professorat i personal investigador per a la confecció de material docent multimèdia, i posar a l'abast dels estudiants docència teòrica i pràctica en xarxa. POLIMEDIA és un sistema dissenyat per a la creació de continguts multimèdia que reforcen i complementen la docència presencial. Es tracta d'un sistema de producció de materials educatius de qualitat que es pot distribuir per diferents mitjans (TV, Internet, CD i telèfon mòbil entre altres).

Equipaments

A la pàgina web de la Facultat, dins la pestanya de la Unitat Docent on l'estudiant està cursant els seus estudis, trobareu els equipaments (aules, laboratoris, serveis, etc.) corresponents.

Moltes de les classes de teoria s’imparteixen combinant demostracions pràctiques del professor en aules proveïdes de material específic. La Unitat Docent del PSM i del l’Hospital de l’Esperança compten amb instal·lacions preparades per dur a terme aquest tipus de formació, son les aules d’habilitats. En aquestes instal·lacions els alumnes  aprenen , desenvolupen  i practiquen  les tècniques  necessàries per  adquirir, juntament  amb els coneixements teòrics, destresa i habilitats especifiques de la Fisioteràpia. També en aquest espais els alumnes poden preparar treballs, practicar tècniques i estudiar  de manera autònoma.

Material recomanat a l’estudiant

L'alumne d'uns estudis de Ciències de la Salut, en començar el primer curs ha d'estar al corrent de vacunacions. Farà pràctiques en laboratoris i manipula objectes de vidre i metall. Mentre roman als laboratoris, ha de portar una bata blanca.

Els llibres, manuals i bibliografia de consulta de cadascuna de les assignatures del pla d'estudis es detallen a la guia docent corresponent.