Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2018 1106 262 80
2017 962 258 80
2016 1114 329 80
2015 1207 362 80
2014 1308 412 80
2013 1468 452 80
2012 1351 351 80
2011 1487 407 80
2010 1369 358 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 94,29% 82,53%
2016 93,15% 81,96%
2015 91,14% 75,61%
2014 91,24% 80,87%
2013 91,02% 85,09%
2012 84,56% 77,35%
2011 78,65% 77,38%
2010 56,67% 56,67%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats