Pla d'estudis Grau en Fisioteràpia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 102970 - Anatomia Humana I (2021-22)

 102969 - Anatomia Humana II (2021-22)

 102993 - Bases Biològiques del Cos Humà (2021-22)

 103008 - Biofísica i Biomecànica (2021-22)

 102992 - Funció del Cos Humà (2021-22)

 102989 - Metodologia Científica i Bioestadística (2021-22)

 103016 - Psicologia Humana (2021-22)

 104098 - Fisioteràpia Bàsica de l'Aparell Locomotor (2021-22)

 104099 - Fonaments de la Fisioteràpia (2021-22)

2n curs

 103015 - Conceptes Clínics Patològics. Tècniques de Diagnòstic (2021-22)

 103014 - Patologia Medicoquirúrgica (2021-22)

 102985 - Avaluació Clínica en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor (2021-22)

 102984 - Avaluació Instrumental en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor (2021-22)

 102982 - Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor I (2021-22)

 102988 - Fisioteràpia en Neurologia I (2021-22)

 103005 - Pràcticum I (2021-22)

 103004 - Pràcticum II (2021-22)

 102996 - Salut Pública (2021-22)

 102979 - Tècniques Terapèutiques en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor (2021-22)

3r curs

 102995 - Anglès Tècnic (2021-22)

 102968 - Avaluació i Tractament Fisioterapèutic en Processos Cardiorespiratoris (2021-22)

 102975 - Fisioteràpia en Geriatria (2021-22)

 102981 - Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor II (2021-22)

 102980 - Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor III (2021-22)

 102987 - Fisioteràpia en Neurologia II (2021-22)

 103003 - Pràcticum III (2021-22)

 103002 - Pràcticum IV (2021-22)

4t curs

 103001 - Pràcticum V (2021-22)

 103000 - Pràcticum VI (2021-22)

 102990 - Treball de Fi de Grau (2021-22)

Optatives

 102977 - Desenvolupament Psicomotriu del Nen i Fisiopatologia Pediàtrica (2021-22)

 102994 - Farmacologia en Fisioteràpia (2021-22)

 102976 - Fisioteràpia en Pediatria (2021-22)

 102978 - Prevenció i Tractament de Fisioteràpia en Processos Vasculars. Prevenció i Tractament del Limfedema (2021-22)

 102971 - Prevenció i Tractament de les Alteracions del Sòl Pelvià (2021-22)

 103007 - Aprofundiment en Ergonomia (2021-22)

 103012 - Cadenes Musculars (2021-22)

 102974 - Fisiologia Cardiorespiratòria (2021-22)

 102999 - Fisiopatologia Neurològica Aplicada (2021-22)

 103013 - Fisioteràpia en la Patologia del Raquis (2021-22)

 103988 - Fisioteràpia en la Prevenció i en el Tractament de les Lesions Esportives (2021-22)

 104100 - Fisioteràpia, Història i Societat (2021-22)

 103011 - Neurodinàmica (2021-22)

 102991 - Ortopèdia Tècnica Avançada (2021-22)

 103006 - Psicomotricitat Normal i Patològica (2021-22)

 103010 - Teràpia Manual Osteopàtica (2021-22)

 102973 - Tractament Fisioterapèutic del Tòrax (2021-22)

 102998 - Tractament Fisioterapèutic en Neurologia (2021-22)

 102972 - Valoració de la Funció Cardiorespiratòria i Diagnòstic de Fisioteràpia (2021-22)

 102997 - Valoració i Diagnòstic Fisioterapèutic en Neurologia (2021-22)