Accés Grau en Biologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 20-21
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
11,236
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
6,440

Codi de preinscripció

21009

Perfil de l’estudiant

Aquest grau s'adreça a estudiants interessats per l'estudi de la vida en totes les seves manifestacions: origen i evolució, diversitat, estructura i funcionament, lleis que la regeixen , relacions dels éssers vius entre ells i amb el medi.
El perfil de l'estudiant és el d'una persona amb capacitat d'anàlisi i síntesi, capacitat d'observació i de deducció, creativitat i capacitat d'innovació, sentit crític rigorós i interès per la recerca.
Es molt recomanable tenir un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També, es recomana tenir coneixements de la llengua anglesa.

Formació complementària

  • Física per a científics.
  • Matemàtiques per a científics.
  • Química per a científics.

Taules d’adaptacions

Aquestes són les taules orientatives per les adaptacions des dels diferents graus de la facultat al grau de Biologia pels alumnes que vulguin canviar d'estudis.

Taula de Biologia Ambiental a Biologia

Taula de Bioquímica a Biologia

Taula de Biotecnologia a Biologia

Taula de Ciències Biomèdiques a Biologia

Taula de Genètica a Biologia

Taula de Microbiologia a Biologia

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).