Pla d'estudis Grau en Biologia

Campus virtual i altres espais

Les classes de Grau són presencials, no obstant, i cada vegada més, la titulació i els seus docents utilitzen el Campus Virtual per permetre la continua comunicació amb els estudiants.

Per a més informació consulteu el sugüent enllaç:  

Campus Virtual

Material recomanat a l’estudiant

La realització de pràctiques de laboratori en la majoria de les assignatures de la titulació, recomana i aconsella portar una bata de laboratori i, en algunes ocasions, unes ulleres de protecció.