Pla d'estudis Grau en Biologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Biologia

Horaris

Horaris, Aules i Examens.

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi
de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
-Matemàtiques
-Bioestadística
-Química
-Biologia Cel·lular
-Genètica
2n semestre
-Física
-Estructura i Funció de Biomolècules
-Botànica
-Zoologia
-Histologia
1r semestre
-Ampliació de Biologia Cel·lular
-Biosenyalització i Metabolisme
-Genètica Molecular
-Ampliació d'Histologia
-Ampliació de Zoologia
2n semestre
-Anàlisi i Cartografia de la Vegetació
-Microbiologia
-Nutrició i Metabolisme Vegetal
-Fisiologia Animal: Sistemes
-Biologia Humana
3r curs 4t curs
1r semestre
-Diversitat Funcional de Microorganismes
-Fisiologia Animal: Neurofisiologia i Endocrinologia
-Salut i Ambient
-Fisiologia i Regulació del Desenvolupament Vegetal
-Ecologia
2n semestre
-Ciències de la Biosfera
-Bioinformàtica
-Immunologia
-Evolució
-Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs:  
-Pràctiques Externes / 12 cr.
-Antropologia Forense / 3 cr.
-Antropologia Molecular
-Biocatàlisi
-Biologia del Desenvolupament
-Biologia Molecular i Biotecnologia de Plantes
-Biologia Molecular de Procariotes
-Biologia i Diversitat d'Artròpodes
-Biologia i Diversitat d'Invertebrats no Artròpodes
-Biologia i Diversitat de les Fanerògames
-Biologia i Diversitat de les Plantes Criptògames
-Biologia i Diversitat de Vertebrats Terrestres
-Botànica Aplicada
-Citogenètica
-Ecologia Microbiana
-Edafologia
-Endocrinologia
-Farmacologia
-Fisiologia Animal Comparada i Ambiental / 9 cr.
-Fisiologia de la Conducta
-Fisiologia Vegetal Ambiental
-Fisiologia Vegetal Aplicada
-Fisiologia i Metabolisme Microbià
-Genètica de Poblacions
-Genètica Humana
-Genòmica, Proteòmica i Interactòmica
-Història de la Biologia
-Histologia d'Òrgans i Sistemes
-Ictiologia
-Immunologia de les Malalties Infeccioses
-Immunopatologia / 3 cr.
-Orígens Humans / 3 cr.
-Primatologia / 3 cr.
-Química i Enginyeria de Proteïnes
-Temes de Ciència Actual
-Tecnologia de la Reproducció
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.