Presentació

A partir del curs 2017-2018, els estudiants de la UAB tenen l'opció d'obtenir una doble titulació, el grau en Biologia de la UAB i el Bachelor in Sciences, Major in Cellular, Molecular and Microbial Biology de la Thompson Rivers University (TRU) del Canadà, cursant un dels quatre cursos a la TRU. S'ofereixen 2 places i la selecció es fa per l'expedient acadèmic i el nivell d'anglès.

La biologia és una ciència integradora. L’explicació de qualsevol aspecte de la vida requereix un raonament integrador que prengui en consideració tots i cada un dels factors implicats que, en molts casos, interaccionen. El grau en Biologia de la UAB proporciona una formació sòlida en les diverses matèries que comprenen el coneixement d’aquesta ciència en constant evolució, tot combinant dos nivells de coneixement: un de general, amb un enfocament integrador i multidisciplinari, i un altre d'instrumental i aplicat, que capacita per a l’activitat professional.

La biologia com a ciència que estudia els éssers vius constitueix una de les branques més àmplies del coneixement científic. La biologia condiciona el desenvolupament de la humanitat, tant per l'impacte que té sobre el pensament com per les seves implicacions en el benestar i la salut de la població, el medi ambient, l’economia i els recursos naturals.

La biociència és un dels pilars fonamentals de la UAB tant pel que fa a l'oferta acadèmica com en la investigació. És per això que la Universitat va crear el 2006 la primera Facultat de Biociències d'Espanya i compta amb centres punters de recerca del sector biocientífic, com l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina "Vicent Villar Palasí", el Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica, el Centre d'Estudis en Biofísica o el laboratori Planta Pilot 'Melissa'. La universitat ha creat el bioclúster UAB, un clúster de Biotecnologia i de Biomedicina format per grups de recerca, infraestructures i centres d'aquest àmbit del coneixement.

Perfil de l’estudiant

Aquest grau s'adreça a estudiants interessats per l'estudi de la vida en totes les seves manifestacions: origen i evolució, diversitat, estructura i funcionament, lleis que la regeixen , relacions dels éssers vius entre ells i amb el medi.
El perfil de l'estudiant és el d'una persona amb capacitat d'anàlisi i síntesi, capacitat d'observació i de deducció, creativitat i capacitat d'innovació, sentit crític rigorós i interès per la recerca.
Es molt recomanable tenir un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També, es recomana tenir coneixements de la llengua anglesa.

Sortides professionals

La professió de biòleg té un estatus de professió regulada, amb unes competències professionals reconegudes legalment, que queden recollides en els Estatuts del Col·legi Oficial de Biòlegs.
En el marc de les seves funcions hi podem trobar els àmbits professionals següents:

  • Professional de la investigació i el desenvolupament en centres de recerca, departaments d'investigació i desenvolupament d'empreses, indústries i hospitals.
  • Professional sanitari en laboratoris clínics, reproducció humana, salut pública, nutrició i dietètica, salut animal i vegetal.
  • Professional de la indústria farmacèutica, agroalimentària i química, principalment, desenvolupant tasques en les àrees tècniques, de producció i de gestió de qualitat.
  • Professional agropecuari en l'optimització de cultius vegetals, animals i de fongs i en la cerca de nous recursos vius explotables.
  • Professional del medi ambient en sectors com ara l'ordenació, la conservació i el control del territori, la gestió de recursos forestals, agrícoles, marítims, l'avaluació de l'impacte ambiental i la restauració del medi natural.
  • Professional del comerç i el màrqueting de productes i serveis relacionats.
  • Professional d'informació i divulgació en museus, parcs naturals, premsa, etc.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinadors de Titulació

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Horaris (provisionals) curs 2018/2019

Primer: Primer semestre / Segon semestre

Segon: Primer semestre / Segon semestre

Tercer: Primer semestre / Segon semestre

Quart: Primer semestre / Segon semestre    Assignatures amb limitació de places


Aules Docència Primer Semestre

Aules Docència Segon Semestre  

Aules Avaluacions Primer Semestre

Aules Avaluacions Segon Semestre

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Biociències
https://www.uab.cat/biociencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21009
80 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (65%), castellà (30%) i anglès (5%).
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Biologia
Biociències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició