Pla d'estudis Grau en Biologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100766 - Bioestadística

 103980 - Biologia Cel·lular

 100758 - Estructura i funció de biomolècules

 100810 - Física

 100777 - Genètica

 100745 - Matemàtiques

 100765 - Química

 100801 - Botànica

 100782 - Histologia

 100786 - Zoologia

2n curs

 100779 - Ampliació de biologia cel·lular

 100759 - Biosenyalització i metabolisme

 100776 - Genètica molecular

 100784 - Ampliació d'histologia

 100791 - Ampliació de zoologia

 100804 - Anàlisi i cartografia de la vegetació

 100751 - Biologia humana

 100806 - Fisiologia animal: sistemes

 100771 - Microbiologia

 100796 - Nutrició i metabolisme vegetal

3r curs

 100780 - Bioinformàtica

 100769 - Ciències de la biosfera

 100774 - Diversitat funcional de microorganismes

 100768 - Ecologia

 100770 - Evolució

 100807 - Fisiologia animal: neurofisiologia i endocrinologia

 100797 - Fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal

 100757 - Immunologia

 100747 - Salut i ambient

4t curs

 100785 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100753 - Antropologia forense

 100752 - Antropologia molecular

 100764 - Biocatàlisi

 100783 - Biologia del desenvolupament

 100790 - Biologia i diversitat d'artròpodes

 100789 - Biologia i diversitat d'invertebrats no artròpodes

 100803 - Biologia i diversitat de fanerògames

 100802 - Biologia i diversitat de plantes criptògames

 100788 - Biologia i diversitat de vertebrats terrestres

 100775 - Biologia molecular de procariotes

 100763 - Biologia molecular i biotecnologia de plantes

 100800 - Botànica aplicada

 100761 - Citogenètica

 100773 - Ecologia microbiana

 100767 - Edafologia

 100809 - Endocrinologia

 100746 - Farmacologia

 100808 - Fisiologia animal comparada i ambiental

 100805 - Fisiologia de la conducta

 100772 - Fisiologia i metabolisme microbià

 100799 - Fisiologia vegetal ambiental

 100798 - Fisiologia vegetal aplicada

 100794 - Genètica de poblacions

 100750 - Genètica humana

 100792 - Genòmica, proteòmica i interactòmica

 100781 - Histologia d'òrgans i sistemes

 100744 - Història de la biologia

 100787 - Ictiologia

 100756 - Immunologia de les malalties infeccioses

 100754 - Immunopatologia (2019-20)

 100749 - Orígens humans

 100795 - Pràctiques externes

 100748 - Primatologia

 100762 - Química i enginyeria de proteïnes

 100760 - Tecnologia de la reproducció

 100092 - Temes de Ciència Actual