Grau en Biologia

Un recorregut per les diverses disciplines que ens permeten entendre la diversitat de les formes vives i el seu funcionament

Informació general

 • Facultat de Biociències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 80
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 10,936
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català (65%), castellà (30%) i anglès (5%).
 • Calendari Acadèmic
 • Modalitat: Presencial.

La biologia és una ciència integradora que condiciona el desenvolupament de la humanitat, tant per l'impacte que té sobre el pensament com per les seves implicacions en el benestar i la salut de la població, el medi ambient, l’economia i els recursos naturals.

Qualsevol aspecte de la vida requereix un raonament integrador que prengui en consideració tots i cada un dels factors implicats que, en molts casos, interaccionen. El grau en Biologia de la UAB proporciona una formació sòlida en les diverses matèries que comprenen aquesta ciència en constant evolució, tot combinant dos nivells de coneixement: un de general, amb un enfocament integrador i multidisciplinari, i un altre d'instrumental i aplicat, que capacita per a l’activitat professional.

La UAB va crear la primera Facultat de Biociències de l’Estat i també ha creat el bioclúster UAB, un clúster de Biotecnologia i de Biomedicina format per grups de recerca, infraestructures i centres d'aquest àmbit del coneixement.

 

Sortides professionals

La professió de biòleg té un estatus de professió regulada, amb unes competències professionals reconegudes legalment, que queden recollides en els Estatuts del Col·legi Oficial de Biòlegs.
En el marc de les seves funcions hi podem trobar els àmbits professionals següents:

 • Professional de la investigació i el desenvolupament en centres de recerca, departaments d'investigació i desenvolupament d'empreses, indústries i hospitals.
 • Professional sanitari en laboratoris clínics, reproducció humana, salut pública, nutrició i dietètica, salut animal i vegetal.
 • Professional de la indústria farmacèutica, agroalimentària i química, principalment, desenvolupant tasques en les àrees tècniques, de producció i de gestió de qualitat.
 • Professional agropecuari en l'optimització de cultius vegetals, animals i de fongs i en la cerca de nous recursos vius explotables.
 • Professional del medi ambient en sectors com ara l'ordenació, la conservació i el control del territori, la gestió de recursos forestals, agrícoles, marítims, l'avaluació de l'impacte ambiental i la restauració del medi natural.
 • Professional del comerç i el màrqueting de productes i serveis relacionats.
 • Professional d'informació i divulgació en museus, parcs naturals, mitjans de comunicació, etc.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Biologia Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació