Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,2)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
8,170
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
7,179
 

 

Codi de preinscripció

21118

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de tenir interès en els avenços científics i tecnològics. Ha de ser una persona amb capacitat de raonament lògic, que valori la qualitat en el treball, que treballi de manera organitzada i metòdica, i que estigui disposada a integrar-se en equips interdisciplinaris.

Recomanem que tingui una bona base matemàtica i també un bon nivell d’anglès.

Formació complementària

 • Tallers de Matemàtiques per a les enginyeries.
 • Tallers d'Electricitat i Electrònica per a enginyers.
 • Introducció a la Programació: Llenguatge Python.