Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

104343 - Espais Vectorials  CAT

104342 - Fonaments de Matemàtiques  CAT

104337 - Fonaments de Programació  CAT

104339 - Fonaments d’Informàtica  CAT

104345 - Fonaments Físics per a l’Adquisició de Dades  CAT

104344 - Organització i Gestió d’Empreses  CAT

104338 - Programació Avançada  CAT

104353 - Xarxes d’Ordinadors i Internet  CAT

104349 - Grafs, Topologia i Geometria Discreta  CAT