Grau en Enginyeria de Dades

Aquest grau té com a objectiu la formació de professionals capaços de desenvolupar i gestionar sistemes per tractar i manipular eficientment grans volums de dades digitals heterogènies

Informació general

  • Escola d'Enginyeria
  • Campus de Bellaterra
  • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
  • Places: 60
  • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,882
  • Preu per crèdit: 18,46 euros.
  • Idioma: Català (60 %), castellà (35 %) i anglès (5 %).
  • Graus - Calendari Acadèmic
  • Modalitat: Presencial.

Cada dia es creen milions de bytes de dades. L’augment de la informació disponible afecta moltes institucions i empreses que necessiten el tractament de les dades com a element que faciliti i millori els processos productius i de presa de decisions, en un doble vessant, l’emmagatzematge i l’accés i, d’altra banda, l’anàlisi que permet extreure informació útil.

L’element innovador del grau en Enginyeria de Dades de la UAB és que permet cobrir tot el cicle de vida de les dades: 1) l’obtenció i l’extracció de dades; 2) la representació tant matemàtica com computacional; 3) la transmissió i l’emmagatzematge segurs; 4) el processament eficient de la informació que contenen, i 5) l’anàlisi i la visualització de la informació.

Sortides professionals

Les empreses i les institucions necessiten el tractament de dades com a element per facilitar i millorar els processos productius i la presa de decisions.
El grau forma persones titulades que poden integrar-se en equips multidisciplinaris en els quals col·laborin amb experts de diferents camps per dissenyar solucions computacionals innovadores que generin valor afegit, a partir de les dades disponibles en els diversos àmbits del coneixement. 
Poden ocupar llocs de treball en administracions públiques, indústries, institucions sanitàries, entitats financeres, consultories, centres de recerca, etc.

La demanda d’enginyers de dades està creixent de manera significativa a escala mundial com mostren les xarxes socials professionals, en què les demandes de treballs catalogats com data engineering o big data engineer superen les 10.000 entrades.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Enginyeria de Dades Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació