Guies docents dels mōduls

Descripciķ del māster

El màster està format per set mòduls. Els estudiants que estiguin interessats en un perfil professional escolliran tots els mòduls excepte el mòdul optatiu de recerca (M6). Els estudiants que estiguin interessats en un perfil de recerca, escolliran el mòdul optatiu de recerca (M6) i quinze crèdits d'entre els mòduls optatius 3, 4 i 5.
  • M1: Automatització de la traducció (Ob., 6 ECTS)
  • M2: Localització i TA (Ob., 15 ECTS)
  • M3: Preproducció (Op., 6 ECTS)
  • M4: Postproducció (Op., 9 ECTS)
  • M5: Gestió de projectes (Op., 9 ECTS)
  • M6: Metodologia de recerca (Op., 15 ECTS)
  • M7: Treball de Fi de Màster (Ob., 15 ECTS)

Estructura del pla d'estudis

 


Caràcter Crèdits
Formació bàsica 21
Obligatoris 24
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Automatització de la Traducció 6 OB
Localització i TA 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Gestió de Projectes 9 OT
Metodologia de Recerca 15 OT
Postproducció 9 OT
Preproducció 6 OT

 


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ

Web del māster http://www.master.tradumatica.net