Màster oficial en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Formació per a especialistes dins l’àmbit específic de les tecnologies de la traducció

Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

T’agradaria poder xerrar directament amb la coordinació de cada programa per fer preguntes i resoldre dubtes? Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen prop de 50 sessions informatives. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster està format per set mòduls. Els estudiants que estiguin interessats en un perfil professional escolliran tots els mòduls excepte el mòdul optatiu de recerca (M6). Els estudiants que estiguin interessats en un perfil de recerca, escolliran el mòdul optatiu de recerca (M6) i quinze crèdits d'entre els mòduls optatius 3, 4 i 5.
  • M1: Automatització de la traducció (Ob., 6 ECTS)
  • M2: Localització i TA (Ob., 15 ECTS)
  • M3: Preproducció (Op., 6 ECTS)
  • M4: Postproducció (Op., 9 ECTS)
  • M5: Gestió de projectes (Op., 9 ECTS)
  • M6: Metodologia de recerca (Op., 15 ECTS)
  • M7: Treball de Fi de Màster (Ob., 15 ECTS)

Inici de curs

21/09/2020

Horaris

Les classes començaran el 21 de setembre de 2020.

Calendari del curs 2020-2021
 

Estructura del pla d'estudis

 


Caràcter Crèdits
Formació bàsica 21
Obligatoris 24
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Automatització de la Traducció 6 OB
Localització i TA 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Gestió de Projectes 9 OT
Metodologia de Recerca 15 OT
Postproducció 9 OT
Preproducció 6 OT

 


OB: Obligatoris
OT: Optatius