Màster oficial en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Formació per a especialistes dins l’àmbit específic de les tecnologies de la traducció

Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Fira virtual de Màsters i Postgraus UAB

Sessions informatives virtuals del 22 al 26 de febrer: Resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster. Consulta les sessions programades i inscriu-te a les del teu interès

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43775 - Automatització de la Traducció

 43776 - Localització i TA

 43780 - Treball de Fi de Màster

 43779 - Gestió de Projectes

 43767 - Metodologia de Recerca

 43778 - Postproducció

 43777 - Preproducció