Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense

Formació de professionals per exercir la Psicologia a l'àmbit judicial 

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 crèdits
 • Inici de la preinscripció 12/01/2024
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Oberta
 • Places: 30 places
 • Horaris: Tarda
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2023-2024.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024.

 • Idioma: Castellà (80%) i anglès (20%)
 • Modalitat: Presencial

 • Centre docent: Facultat de Psicologia

El Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense té com a objectiu formar a professionals de la Psicologia en les competències necessàries per a desenvolupar la seva tasca professional com a assessors/es i perits de l'àmbit judicial i forense, branca cada vegada més demandada de la professió en Psicologia. El títol vincula coneixements de caràcter tècnic-legal amb coneixements fonamentals de la Psicologia per a la seva pràctica en l'àmbit judicial. Així, la formació proporcionada pels nostres estudis permetria obtenir una titulació de la universitat que, a més, no perd de vista el contacte amb la pràctica judicial aplicada, motiu pel qual el títol recull tant la formació acadèmica-universitària impartida per docents universitaris, com la connexió amb el món professional a través de la formació impartida per professionals que exerceixen en l'àmbit aplicat i judicial.

Aquests estudis se situen dins de la demanda d'especialització en el camp del peritatge psicològic, no només des de centres privats, sinó també des d'institucions públiques (locals, autonòmiques i/o estatals) on s'han creat en els darrers anys unitats especialitzades en jutjats (sent molt habitual que els jutjats recorrin als serveis psicològics en l'assessorament de decisions). Addicionalment, els darrers anys, les ofertes laborals s'han ampliat a espais afins com l'atenció a víctimes de violència, la mediació, la intervenció amb persones agressores, la intervenció en serveis penitenciaris i el treball amb menors, entre d'altres. Així, i més enllà de la demanda pública i privada, l'ocupabilitat en Psicologia Jurídica i Forense no només se centren en l'assessorament forense, sinó també en la intervenció en aquells espais afins amb relacions estretes amb l'àmbit judicial. Uns espais on es fa imprescindible la presència d'uns estudis que garanteixin la qualitat i la professionalitat dels professionals de la psicologia que hi intervenen.

A la Universitat Autònoma de Barcelona, la trajectòria d'aquests estudis no és nova, ja que aquest Màster Universitari ve a oficialitzar uns estudis que durant 20 anys s'han impartit en forma de títol propi en la nostra universitat i que actualment s'han transformat en el primer títol oficial que s'ofereix d'aquesta especialitat a Catalunya. És per això que comptem amb una llarga experiència docent i formativa, un claustre de professorat altament especialitzat i qualificat, així com amb un context de realitat a l'efecte de ocupabilitat i inserció professional.

Els continguts docents del Màster en Psicologia Jurídica i Forense s'adquiriran amb la realització dels 60 crèdits obligatoris que es realitzaran en un curs acadèmic (sessions de tarda i presencials, eminentment, en castellà encara que, atenent les característiques del professorat i/o de les situacions pràctiques o materials docents d'interès, es poden oferir continguts en català i anglès), i que permeten desenvolupar els fonaments jurídics i procedimentals, així com les tècniques psicològiques per a l'exercici professional dins de l'activitat psicològica pericial en l'àmbit penal, civil, familiar i laboral, sent aquestes especialitats de caràcter obligatori. A més, s'aborden els diferents àmbits d'aplicació de cadascuna d'aquestes especialitats amb el suport de sessions teòriques, pràctiques externes, simulacions judicials i un Treball de Fi de Màster.

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Psicologia Jurídica i Forense

Més informació