Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense

Formació de professionals per exercir la Psicologia a l'àmbit judicial 

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 crèdits
 • Inici de la preinscripció 13/01/2023
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Oberta
 • Places: 30 places
 • Horaris: Tarda
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2022-2023.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024.

 • Idioma: Castellà (80%) i anglès (20%)
 • Modalitat: Presencial

 • Centre docent: Facultat de Psicologia

El Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense té com a objectiu formar a professionals de la Psicologia en les competències necessàries per a desenvolupar la seva tasca professional com a assessors/es i perits de l'àmbit judicial i forense, branca cada vegada més demandada de la professió en Psicologia. El títol vincula coneixements de caràcter tècnic-legal amb coneixements fonamentals de la Psicologia per a la seva pràctica en l'àmbit judicial. Així, la formació proporcionada pels nostres estudis permetria obtenir una titulació de la universitat que, a més, no perd de vista el contacte amb la pràctica judicial aplicada, motiu pel qual el títol recull tant la formació acadèmica-universitària impartida per docents universitaris, com la connexió amb el món professional a través de la formació impartida per professionals que exerceixen en l'àmbit aplicat i judicial.

Aquests estudis se situen dins de la demanda d'especialització en el camp del peritatge psicològic, tant des d'institucions públiques (locals, autonòmiques i/o estatals) com des de centres privats, havent-se creat en els últims anys unitats especialitzades en jutjats, així com apareixent formació específica en aquest àmbit, sent molt habitual que els jutjats recorrin als serveis psicològics en l'assessorament de les seves decisions. Així doncs, els propis equips judicials estan formats per professionals de la Psicologia i del Treball Social, sent per tant una necessitat que es puguin impartir estudis que garanteixin la qualitat i professionalitat dels futurs/es perits, així com existint una necessitat d'ocupació de professionals qualificats. Cal destacar que, en els últims anys, les ofertes laborals s'han ampliat a espais afins com l'atenció a víctimes de violència, mediació, la intervenció amb persones agressores, serveis penitenciaris i treball amb menors, etc. Així, la ocupabilitat en Psicologia Jurídica i Forense no només es centra en l'assessorament judicial, sinó també en la intervenció en aquests àmbits.

A la Universitat Autònoma de Barcelona, la trajectòria d'aquests estudis no és nova, ja que aquest Màster Universitari ve a oficialitzar uns estudis que durant 20 anys s'han impartit en forma de títol propi en la nostra universitat. És per això, que comptem amb una llarga experiència docent i formativa, un claustre de professorat altament especialitzat i qualificat, així com amb un context de realitat a l'efecte de ocupabilitat i inserció professional.

Els continguts docents del Màster en Psicologia Jurídica i Forense s'adquiriran amb la realització dels 60 crèdits obligatoris que es realitzaran en un curs acadèmic (sessions de tarda i presencials eminentment), i que permeten desenvolupar els fonaments jurídics i procedimentals, així com les tècniques psicològiques per a l'exercici professional dins de l'activitat psicològica pericial en l'àmbit penal, civil, familiar i laboral, sent aquestes especialitats de caràcter obligatori. A més, s'aborden els diferents àmbits d'aplicació de cadascuna d'aquestes especialitats amb el suport de sessions teòriques, pràctiques externes, simulacions judicials i un Treball de Fi de Màster.
 

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Més informació