Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense

Formació de professionals per exercir la Psicologia a l'àmbit judicial 

Admissió Màster Oficial - Psicologia Jurídica i Forense

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura d els estudis superiors que donen accés al màster amb el detall de les matèries cursades i la mitjana global, que és imprescindible. Si has cursat els estudis a l'estranger pots sol·licitar la mitjana al Ministeri d'Educació. Obligatori.
  2. Títol associat a l’expedient acadèmic presentat al document anterior. Obligatori (només si has finalitzat els estudis que donen accés al màster).
  3. Currículum complet que inclogui: estudis realitzats, experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l’estranger ... Amb especial atenció a la formació específica en psicologia forense, estudis de postgrau d'aquest àmbit i experiència professional del mateix àmbit. Obligatori
  4. Carta personal dirigida a la Coordinació de Màster, relacionant experiència i formació amb els objectius que pretén el màster. Obligatori
  5. En cas de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent cal acreditar-ho presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent.  Els estudiants que compleixin amb tots els requisits d’accés generals i específics i que estiguin en aquest cas tenen reservat un cinc per cent de les places als màsters oficials.Opcional

No s'acceptaran preinscripcions sense algun dels documents obligatoris ni documents que no siguin els que es demanen. Qualsevol mèrit que es vulgui destacar al marge d'aquests documents es pot explicar al CV.

Comprensió lectora en castellà i anglès del nivell B1 o superior.

Recorda que si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l’apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció "Pendent de finalitzar".

Per qualsevol consulta, podeu contactar per mail a: master.psicologia@uab.cat