Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense

Formació de professionals per exercir la Psicologia a l'àmbit judicial 

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicologia Jurídica i Forense

Guies docents dels mòduls

Titol que s'obté:

Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense

Descripció del màster

Els continguts docents del màster en Psicologia Jurídica i Forense s’adquiriran amb la realització, en un curs acadèmic, dels 60 crèdits obligatoris, que permeten desenvolupar els fonaments jurídics i procedimentals, així com les tècniques psicològiques, per a l’exercici professional dins de l’activitat psicològica pericial en els àmbits penal, civil, familiar i laboral, especialitats que són de caràcter obligatori. A més, s’aborden els diferents àmbits d’aplicació de cada una d’aquestes especialitats amb el suport de sessions teòriques, pràctiques externes, simulacions judicials i un treball de final de màster.

Horaris

Classes presencials en horari de tarda. 

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 48
Treball de fi de màster 6
Pràctiques externes 6
TOTAL 60

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Aplicacions Forenses: Procediments de Caràcter Civil, Familiar i Laboral 9 OB
Aplicacions Forenses: Procediments de Caràcter Penal 9 OB
Fonaments Psicològics en Psicologia Forense 12 OB
Integració de la Valoració Forense 6 OB
Pràctiques Externes 6 OB
Tècniques Psicològiques dins l'Àmbit Forense 12 OB
Treball de Final de Màster 6 OB

 

 

OB: Obligatoris