Màster universitari en Psicologia Jurídica i Forense

Formació de professionals per exercir la Psicologia a l'àmbit judicial 

Admissió Màster Oficial - Psicologia Jurídica i Forense

Calendari general

De l'1 de febrer al 3 d'octubre de 2022.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

1r període de preinscripció: de l'1 de febrer al 15 d'abril. Resolució i notificació a l'estudiant del 26 al 29 d'abril. En aquest període es poden admetre un màxim de 15 alumnes. Els estudiants que quedin en "llista d'espera" passaran automàticament a formar part del següent període de preinscripció.

2on període de preinscripció: de l'16 d'abril al 30 de juny. Resolució i notificació a l'estudiant del 15 al 18 de juliol. En aquest període es poden admetre un màxim de 10 alumnes. Els estudiants que quedin en "llista d'espera" passaran automàticament a formar part del següent període de preinscripció.

3er període de preinscripció: de l'1 de juliol a 2 d'octubre. Resolució i notificació a l'estudiant del 10 al 12 d'octubre.

Els estudiants admesos en cada període han d'efectuar la reserva de plaça de 500 euros en tres setmanes a partir de rebre la resolució.