Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense

Formació de professionals per exercir la Psicologia a l'àmbit judicial 

Admissió Màster Oficial - Psicologia Jurídica i Forense

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Grau o llicenciatura en Psicologia. Comprensió lectora en espanyol i anglès de nivell B1 o superior.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscripcions superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de selecció següents:

  • Expedient acadèmic de grau o llicenciatura (60 %).
  • Formació específica en psicologia forense o estudis de postgrau especialitzats en aquest àmbit (25 %).
  • Experiència professional en el camp de la psicologia forense (10 %).
  • Carta de motivació en la qual s’argumentin les raons per les quals es vol cursar el màster (5 %).

Complements de formació

No es preveuen complements de formació.