Màster oficial en Psicologia Jurídica i Forense

Formació de professionals per exercir la Psicologia a l'àmbit judicial 

Professorat Màster Oficial - Psicologia Jurídica i Forense

Coordinació del màster

Judit Castellà Mate

Judit.Castella@uab.cat

Contacte administratiu

master.psicologia@uab.cat