Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense

Formació de professionals per exercir la Psicologia a l'àmbit judicial 

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicologia Jurídica i Forense

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44453 - Aplicacions Forenses: Procediments de Caràcter Civil, Familiar i Laboral

 44454 - Aplicacions Forenses: Procediments de Caràcter Penal

 44451 - Fonaments Psicològics en Psicologia Forense

 44455 - Integració de la Valoració Forense

 44456 - Pràctiques Externes

 44452 - Tècniques Psicològiques dins l'Àmbit Forense

 44457 - Treball de Final de Màster