Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense

Formació de professionals per exercir la Psicologia a l'àmbit judicial 

Admissió Màster Oficial - Psicologia Jurídica i Forense

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

1r període de preinscripció: de l'13 de gener al 31 de març. Resolució i notificació a l'estudiant del 17 al 19 d'abril. En aquest període es poden admetre un màxim de 15 alumnes. Els estudiants que quedin en "llista d'espera" passaran automàticament a formar part del següent període de preinscripció.

2on període de preinscripció: de l'1 d'abril al 30 de juny. Resolució i notificació a l'estudiant del 17 al 19 de juliol. En aquest període es poden admetre un màxim de 10 alumnes. Els estudiants que quedin en "llista d'espera" passaran automàticament a formar part del següent període de preinscripció.

3er període de preinscripció: de l'1 de juliol a 15 de setembre. Resolució i notificació a l'estudiant del 19 al 21 de setembre.

Els estudiants admesos en cada període han d'efectuar la reserva de plaça de 500 euros en tres setmanes a partir de rebre la resolució.