Màster oficial en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Estudis de nivell avançat per a llicenciats en Ciències Ambientals i per a molts altres graduats que vulguin desenvolupar un perfil ambiental en el seu currículum

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

 • Màster Oficial UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de la preinscripció 10/01/2020
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Tancada
 • Places: 50 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2021-2022.
  82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2021-2022.

 • Idioma: Castellà (28%) i Anglès (72%)
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Ciències

El màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social està ubicat a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), un institut d’investigació interdisciplinar i internacional que treballa amb diferents departaments de la UAB.

El màster té 4 especialitats o itineraris diferents:

 1. Ciència i Gestió del Canvi Global
 2. Economia Ecològica
 3. Ecologia Urbana i Industrial
 4. Tecnologia Ambiental (aquesta especialitat no s'impartirà durant el curs 2017-2018)

Dels 60 ECTS d’un màster oficial, 30 ECTS són comuns i la resta son específics de cada especialitat. Aquest màster s’imparteix des del  curs 1997/98.

Aquest màster té una orientació mixta. D'una banda, té un component d'estudis avançats per als llicenciats i graduats en Ciències Ambientals. De l'altra, dóna resposta a altres graduats i titulats superiors que cerquen incorporar un perfil ambiental en els seus currículums, des de vessants com l'Economia Ecològica i la Gestió Ambiental, l'Anàlisi del Medi Natural, la Tecnologia Ambiental, l'Ecologia Industrial o el Canvi Global, àmbits entesos com a especialitats dins el màster.

Sortides professionals

Els estudiants del màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social podran accedir a qualsevol empresa, centre de recerca, institució o ONG que requereixi un professional per analitzar i interpretar els processos i els problemes ambientals, i per integrar les relacions dels fenòmens de naturalesa mediambiental amb altres de tipus econòmic, social i cultural. En funció de l'especialitat, les empreses podran ser: administracions públiques, consultories ambientals, indústries productives o d'enginyeria.

Pràctiques

Informació addicional

http://ictaweb.uab.cat/formacio_detalls.php?id=4&setLanguage=ca

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social Accedir a l'apartat de El màster en xifres