Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Estudis de nivell avançat per a llicenciats en Ciències Ambientals i per a molts altres graduats que vulguin desenvolupar un perfil ambiental en el seu currículum

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social és un màster amb 4 especialitats:
  • Tecnologia Ambiental. Relacionada amb la protecció del medi ambient dels efectes potencialment perjudicials de l'activitat humana i la millora de la qualitat ambiental per aconseguir un millor benestar.
  • Ecologia Industrial i Urbana. Relacionada amb el desenvolupament sostenible de sistemes, optimitzant i minimitzant l'ús de recursos i la producció de residus.
  • Ciència i Gestió del Canvi Global. Relacionada amb els impactes del canvi global i en particular amb el canvi climàtic, així com la seva possible mitigació.
  • Economia Ecològica. Relacionada amb les qüestions socials, econòmiques, biofísiques, culturals i ètiques que intervenen en la gestió de les economies humanes i les seves interaccions amb el món natural.
Tots els estudiants han de cursar un mòdul obligatori de 15 ECTS (Conceptes Interdisciplinaris sobre Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social). El contingut s'ha estructurat en cinc blocs: un d'eines d'interès per a qualsevol àmbit, com és la comunicació i divulgació de la ciència, i les noves tendències de la investigació en temes ambientals presentats en forma de seminaris, i els altres quatre destinats a oferir uns continguts generals de cada un dels quatre àmbits dels estudis ambientals i així garantir la interdisciplinarietat.
 
Es completa la formació mitjançant una sèrie de mòduls obligatoris d'especialitat i optatius de 6 o 9 ECTS. L'oferta d'aquests mòduls permet completar la formació especialitzada en un àmbit concret i un mòdul de Treball de Fi de Màster de 15 ECTS. D'altra banda i com que el màster no s'impartirà íntegrament en anglès, mitjançant els mòduls optatius es garanteix, en tres de les quatre especialitats, una oferta en anglès per a aquells alumnes que no poden seguir les classes en castellà.

Horaris

La docència es realitzarà en horari de matí i tarda a la Facultat de Ciències.
Podeu consultar els horaris
aquí.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 30
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

Especialitat en Tecnologia Ambiental

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Conceptes Interdisciplinaris sobre Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social 15 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Bioremediació i Degradació de Contaminants Industrials 6 OT*
Disseny i Operació d'Instal·lacions Industrials de Depuració 9 OT*
Tractament Biològic de Residus i Gasos 6 OT*
Pràctiques en Empreses i/o Administracions 9 OT**
Tecnologies Ambientals d'Avantguarda 9 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 9 crèdits

 

Especialitat en Ecologia Industrial i Urbana

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Conceptes Interdisciplinaris sobre Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social 15 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Ecologia Industrial 9 OT*
Gestió de Residus 6 OT*
Mobilitat Sostenible i Ecociutats 9 OT**
Pràctiques en Empreses i/o Administracions 9 OT**
Responsabilitat Social Corporativa 6 OT**
Sistemes d'Informació Geogràfica 6 OT**
Tècniques de Recerca Ambiental 9 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 15 crèdits

 

Especialitat en Ciència i Gestió del Canvi Global

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Conceptes Interdisciplinaris sobre Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social 15 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Anàlisi i Gestió d'Espais Naturals 6 OT*
Canvi Global 9 OT*
Canvi Climàtic 6 OT**
Diversitat Biocultural 6 OT**
Gestió de l'Aigua, l'Energia i el Territori 9 OT**
Tècniques de Recerca Ambiental 9 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 15 crèdits

 

Especialitat en Economia Ecològica

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Conceptes Interdisciplinaris sobre Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social 15 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Fonaments d'Economia Ecològica 9 OT*
Mètodes Qualitatius per a la Recerca en Ciències Socials 6 OT*
Ecologia Política 6 OT**
Gestió de l'Aigua, l'Energia i el Territori 9 OT**
Mobilitat Sostenible i Ecociutats 9 OT**
Responsabilitat Social Corporativa 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 15 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius