Màster oficial en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Estudis de nivell avançat per a llicenciats en Ciències Ambientals i per a molts altres graduats que vulguin desenvolupar un perfil ambiental en el seu currículum

Admissió Màster Oficial - Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Calendari general

De l'1 de febrer al 3 d'octubre de 2022.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Curs 2022/2023

1r PERÍODE
Preinscripcions de l’1 de febrer al 24 de juny de 2022
Publicació resolució d'admissió  15 de juliol de 2022

2n PERÍODE
Preinscripcions del 25 de juny al 2 de setembre de 2022
Publicació resolució d'admissió  16 de setembre de 2022

PERÍODE EXTRAORDINARI  (Només s’obrirà si queden places vacants)
Preinscripcions del 5 al 18 de setembre de 2022
Publicació resolució d'admissió  27 de setembre de 2022

Pagament de la reserva de plaça
Del 15 de febrer al 31 d'agost de 2022