Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 141 50
2019 175 50
2018 131 50
2017 129 50
2016 158 50
2015 106 50
2014 92 50
2013 58 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 98,62% 98,56%
2018 98,02% 97,98%
2017 94,34% 94,21%
2016 96,74% 96,67%
2015 99,21% 99,14%
2014 95,38% 95,13%
2013 96,2% 96,2%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats