Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Estudis de nivell avançat per a llicenciats en Ciències Ambientals i per a molts altres graduats que vulguin desenvolupar un perfil ambiental en el seu currículum

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43068 - Conceptes Interdisciplinaris sobre Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social (2023-24)

 43062 - Treball de Final de Màster

 43054 - Anàlisi i Gestió d'Espais Naturals (2023-24)

 43056 - Canvi Climàtic

 42404 - Canvi Global

 43058 - Diversitat Biocultural

 42405 - Ecologia Industrial

 42406 - Ecologia Política (2023-24)

 42407 - Fonaments d'Economia Ecològica (2023-24)

 43063 - Gestió de l'Aigua, l'Energia i el Territori (2023-24)

 42408 - Gestió de Residus (2023-24)

 42409 - Mètodes Qualitatius per a la Recerca en Ciències Socials

 43064 - Mobilitat Sostenible i Ecociutats (2023-24)

 44533 - Pràctiques en Empreses i/o Administracions

 43059 - Responsabilitat Social Corporativa (2023-24)

 43060 - Sistemes d'Informació Geogràfica