Coordinadors de grau

Grau d'Estudis d'Àsia Oriental:
Blai Guarné Cabello 
coordinacio.grau.asia@uab.cat

Grau de Traducció i d'Interpretació
Pilar Cid Leal
coordinacio.grau.traduccio@uab.cat