Programa Argó

El Programa Argó facilita la transició entre la secundària i la universitat, a través de diferents activitats dirigides tant a l’alumnat com al professorat de secundària.

Accions dirigides a l'alumnat de secundària:

1) Assessorament a Treballs de Recerca de Batxillerat

El professorat de la UAB proposa temes de recerca d’interès per a l’alumnat de batxillerat i contribueix a l’assessorament d’aquests treballs.

2) Estades d'estiu

Durant tres setmanes, l’alumnat de batxillerat fa una estada al campus i col·labora en les tasques d’investigació que habitualment es duen a terme als departaments i als instituts de recerca de la universitat. Paral·lelament, hi pot desenvolupar la part pràctica del treball de recerca de batxillerat.

3) Premis Argó

Amb la finalitat de reconèixer l’esforç de l’alumnat per aprendre i fer recerca, es premien treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau superior. El primer premi Argó de cada modalitat atorga matrícula gratuïta el primer curs de grau.

4) Tallers

Activitats organitzades pels diferents departaments de la universitat per a fer conèixer les disciplines d’estudi de manera lúdica (xerrades, taules rodones, jocs, gimcanes...)

5) Recerques per aprendre

Conferències dirigides a estudiants de batxillerat per tal de divulgar la recerca socialment compromesa que es fa a la universitat.

6) Cursos d'estiu

Cursos per a alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius dissenyats i impartits per professorat de la UAB per a fer conèixer les diferents disciplines d’estudi i per a apropar-s’hi de manera pràctica.

Més informació
 

Accions dirigides a professorat de secundària i batxillerat:

1) Equips de treball internivell Argó

Grups de treball formats per docents de secundària i de batxillerat i per professorat de la UAB que tracten aspectes relacionats amb la seva disciplina d’ensenyament a fi de trobar sinergies i de treballar conjuntament.

2) Jornades d’actualització de continguts

Jornades organitzades pels departaments de la universitat sobre temes d’actualitat en què s’hi investiga.

Més informació
 

Raons per participar-hi:

  • Apropar la secundària a la universitat
  • Fomentar la relació entre docents
  • Divulgar la recerca


Per a més informació: