Dissabtes de la Física

La física, una aventura apassionant!

Una part de les nostres vides està lligada amb la tecnologia derivada dels principis de la física. No serà hora, doncs, de conèixer aquests principis?

Els Dissabtes de la Física volen ajudar a aquest objectiu amb una sèrie conferències que tracten de temes ben diferents. S'adrecen a estudiants de batxillerat que tinguin interès pels temes científics, especialment per la física. Els professors també hi són benvinguts.