Fires

Fires

Les fires celebrades a Catalunya i Espanya són molt importants per la Universitat perquè li permet donar-se a conèixer i fer arribar els seus estudis al màxim nombre de futurs estudiants possibles. Així, cada any la UAB està present a les dues fires principals de grau i màster del territori, el Saló de l’Ensenyament i Futura respectivament, així com a moltes altres fires celebrades arreu del territori català.

Per altra banda, la presència de la UAB en fires on estan representades les universitats més prestigioses a nivell internacional, és clau per la internacionalització de la nostra universitat i per a posicionar la UAB en el sector universitari exterior.

Fem servir les xarxes socials per anunciar-vos les fires on ens podeu trobar. Segueix-nos a Instagram, Facebook, Twitter i LinkedIn.