Mínor en Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global

Accés

Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud.

Criteris de selecció

L'admissió i matriculació en el mínor requereix del compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB. Si la demanda supera l'oferta de places, s'ha d'aplicar el barem de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Procés i calendari

Període Procés
Del 2 de març al 18 de març de 2021 La preinscripció es realitzarà via web mitjançant una aplicació informàtica, pots veure com fer-ho aquí.
5 de maig de 2021 Data de resolució
Del 12 al 16 de juliol Període extraordinari de preinscripció (en cas de places lliures)
Segons el calendari establert de cada centre Inici de les classes
Segons els calendari establert de cada centre Matrícula


Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia.

Consulta la resolució d'admissió

Consulta la resolució d'admissió de la convocatòria extraordinària

Matrícula

A la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
https://www.uab.cat/politiques-sociologia/
Cada any s'ofereixen 15 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Josep Espluga
Departament de Sociologia
Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.