Mínor en Estudis Hispanoamericans

Criteris de selecció

Per cursar un minor cal presentar la sol·licitud de preinscripció en el període habilitat a aquest efecte durant el segon o tercer curs de la titulació i, en qualsevol cas, una vegada superats 60 crèdits d’aquesta titulació (aquest és un requeriment específic d'aquest minor). Un cop iniciat un minor, no es pot accedir a un altre minor.Encara que no hi ha cap prova selectiva prèvia, és preceptiu que les persones interessades s'entrevistin amb la coordinació del mínor abans de fer la sol·licitud. En cas que la demanda superi el nombre de places que s'ofereixen es tindrà en compte la baremació de l'expedient acadèmic.
 
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa acadèmica general de la UAB.
           
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.
 
La gestió del procés de matrícula l'assumeix la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
           
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Procés i calendari

Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.

El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.
 

2n Període Procés
Del 12 al 16 de juliol de 2021 Preinscripció
(a través del web)
6 de setembre de 2021 (data límit) Resolució
Segons el calendari de cada centre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula
Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Facultat de Filosofia i Lletres
http://www.uab.cat/lletres/
Cada any s'ofereixen 25 places de nou accés al mínor.

Coordinació acadèmica

Beatriz Ferrus
Departament de Filologia Espanyola


Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.