Mínor en Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global

Pla d'estudis

Els alumnes han de cursar 30 crèdits ECTS de 60 crèdits ofertats.

OFERTA D'ASSIGNATURES DEL  CURS 2020/21

Codi Nom Crèdits ECTS Facultat Semestre
102815 Administració i polítiques ambientals 3 Facultat de Ciències 2n 
102837 Uso humans del sistema terra 3 Facultat de Ciències 2n 
103081 Moviments socials contemporanis 6 Facultat de Ciències de la Comunicació 1r 
103112 Relacions Internacionals 6 Facultat de Ciències de la Comunicació 1r 
101666 Democràcia i Participació Social 6 Facultat de Ciències de l'Educació 1r 
101144 El canvi social i la globalització 6 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 1r 
101129 Sociologia Ambiental 6 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 2n 
102214 Drets Fonamentals 6 Facultat de Dret 2n 
101601 Desenvolupament Local i Territori 6 Facultat de Filosofia i Lletres 1r 
101273 Coneixement Local i Gestió de Recursos Naturals 6 Facultat de Filosofia i Lletres 2n 
102472 Economia del Medi Ambient 6 Facultat d'Economia i Empresa 1r 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
https://www.uab.cat/politiques-sociologia/
Cada any s'ofereixen 15 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Josep Espluga
Departament de Sociologia
Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.